Platformen

Platform Evenwichtige Voeding

Hoe kan de voedingsindustrie meewerken aan een beter voedingspatroon voor de bevolking?

Op naar een evenwichtige toekomst

Flanders’ FOOD heeft in het verleden, samen met de voedingsbedrijven en de kennisinstellingen, al heel wat gedaan om het aanbod in de winkelrekken te verbeteren op nutritioneel vlak. De ene keer al met meer succes dan de andere. Maar de gezondheidsproblemen zijn nog niet van de baan en op nutritioneel vlak is er nog wel wat bij te schaven aan de keuzes die de consument maakt, en hoe de voedingsindustrie daarop inspeelt.

In de ondernemersgedreven platformen wil Flanders’ FOOD, samen met de voedingsindustrie, op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. Uiteindelijk willen we komen tot concrete acties (onderzoeksprojecten, studiedagen, opleidingen, informatieverspreiding, …) om een antwoord te bieden op de uitdagingen en de opportuniteiten met nieuwe producten, verbeterde processen en nieuwe business.

Kick-off

Op 24 april werd het platform gelanceerd met een kick-off event in De Montil in Affligem. In deze kick-off werd het kader en de doelstelling geschetst, en werden bedrijven en stakeholders bij elkaar gebracht om te  brainstormen over de toekomst van evenwichtige voeding. Lees hier het verslag van deze kick-off.

Onderstaand vinden jullie de links naar de presentaties van de dag. De introductie en wrap-ups van de brainstormsessies zijn voor iedereen beschikbaar, de andere presentaties, de resultaten van de voting vragen en de volledige verslagen van de brainstormsessies zijn enkel beschikbaar voor leden - het paswoord kan je bekomen door een mailtje te sturen naar Charlotte Boone.

Introductie, Opzet, Voting vragen, Verdere acties (Vrij beschikbaar)

Charlotte Boone, Flanders’ FOOD

Wat is Evenwichtige Voeding? Of beter: wat hebben we daaronder al verstaan? (Enkel voor leden)

John Van Camp, UGent

Hoe hebben de Vlaamse voedingsbedrijven – samen met Flanders’ FOOD – daar een antwoord op proberen bieden? (Enkel voor leden)

Lieselotte Geerts & Timothy Lefeber, Flanders’ FOOD

Waar gaat evenwichtige voeding naartoe: wat verwacht de overheid van de voedingsindustrie? (Enkel voor leden)

Nick Deschuyffeleer, Fevia

Waar gaat evenwichtige voeding naartoe: wat verwacht de consument van voeding in de toekomst? (Niet beschikbaar)

Nathalie Bekx, Trendhuis

Parallelle inspiratie- en brainstormsessies

Sessie 1: Nutritionele Verbeteringen

Ook al is er door de voedingsbedrijven al gesleuteld aan de samenstelling van veel producten wat betreft zout-, vet- en suikergehalte, het effect op de welvaartsziekten blijft grotendeels uit. Wat zijn de nieuwe strategieën die hier moeten ingezet worden?

Sessie 2: Grondstoffen Plus / Functional Foods

Waar we een te veel aan macronutriënten binnenkrijgen, gaat het voor veel micronutriënten de andere kant op. ‘Rijkere’ voeding produceren is de boodschap, maar hoe kunnen we dat verwezenlijken?

Sessie 3: Gepersonaliseerde Voeding

Wat goed is voor de één, is dat niet per sé voor de ander. Soms moeten voedingspatronen aangepast worden op basis van bepaalde groepen mensen, soms misschien zelfs op individueel niveau. Welke uitdagingen staan de voedingsindustrie hier te wachten en hoe kunnen we dat inpassen in onze strategie om er een opportuniteit van te maken?

Deelnemen

Je kon niet aanwezig zijn op het kick-off event? Geen paniek: instappen kan nog steeds. Om deel te nemen aan één van de themagroepen kan je dit formuliertje invullen.