Platformen

TG Gepersonaliseerde Voeding

Of het nu voor een groep van mensen is of op individueel niveau: eten à la carte is de toekomst

Wat goed is voor de één, is dat niet per sé voor de ander. Soms moeten voedingspatronen aangepast worden op basis van bepaalde groepen mensen, soms misschien zelfs op individueel niveau. Welke uitdagingen staat de voedingsindustrie hier te wachten en hoe kunnen we dat inpassen in onze strategie om er een opportuniteit van te maken?

De themagroep Personalised Foods omvat dus twee aspecten:

 • Ontwikkeling, productie en vermarkten van producten voor een specifieke doelgroep (op basis van leeftijd, nutritionele behoeften, medische problemen, ...)
 • Ontwikkeling en productie van producten op maat van elk individu, inclusief het in kaart brengen van zijn nutritionele behoeften

Voeding voor doelgroepen is een uitdaging die relatief nieuw is in de maatschappij (en tot nu toe eerder een nichemarkt was, behalve voor babyvoeding) en dus ook voor Flanders' FOOD. Voeding op maat van elk individu is nog veel nieuwer in de maatschappij - de trend loopt samen met de gepersonaliseerde geneeskunde en preventie - en voor Flanders' FOOD dus ook. Voor deze laatste beogen we dus ook eerder een langetermijn strategie uit te werken, terwijl voor het eerste al wel vrij concreet kan aangepakt worden.

Vanuit de kick-off van het platform 'Evenwichtige Voeding' werden in de brainstormsessie van de themagroep al enkele strategische doelstellingen en uitdagingen naar voor geschoven.

Voeding voor doelgroepen

Wat zijn de uitdagingen en/of opportuniteiten voor de (voedings)industrie om dit mogelijk te maken?

 • Bepalen welke doelgroepen aangepaste nutritionele en/of voedingsbehoeften hebben
 • Bepalen op welke manier aan deze nutritionele en/of voedingsbehoefte kan voldaan worden - welke aanpassingen zijn nodig?
 • Bepalen hoe dit concreet kan omgezet worden in producten of een productgamma
 • Bepalen hoe de producten het best tot bij de doelgroep geraken en/of hoe deze te vermarkten

Welke acties zijn er bij Flanders' FOOD al gebeurd in het kader van voeding voor doelgroepen

Er werden tot nu toe al twee (onderzoeks)projecten opgestart in dit kader:

 • Haalbaarheidsstudie 'SeniorFOOD' - Voeding voor ouderen: Opportuniteiten en uitdagingen
 • Onderzoeksproject 'GLUeLESS' - De rol van de verschillende ingrediënten in de kwaliteitsbepaling van glutenvrij brood

Welke acties staan er momenteel op het programma?

 • Voor de themagroep 'Personalised Foods' zal een roadmap uitgewerkt worden die de verschillende mogelijkheden en opportuniteiten in kaart zal brengen.
 • Meer concreet zal over het onderwerp 'Voeding voor ouderen' een studiedag georganiseerd worden (voorzien voor 2016) op basis van de studie 'SeniorFOOD' en aanverwante projecten van andere partners.
 • Over de allergieproblematiek en hoe de voedingsindustrie daarop kan inspelen zal een reeks artikelen gepubliceerd worden in de Radar nieuwsbrief, die achteraf kunnen gebundeld worden in een boekje.

Voor elk wat wils

Wat zijn de uitdagingen en/of opportuniteiten voor de (voedings)industrie om dit mogelijk te maken?

 • Registratie en verzameling van gegevens die de nutritionele behoeften van een individu bepalen
 • Interpretatie van gegevens naar een voedingspatroon
 • Omzetting van gegevens voor een voedingspatroon naar producten
 • Productie van voedingsmiddelen op maat van elk individu
 • Deze voedingsmiddelen tot bij de consument brengen

Welke acties zijn er bij Flanders' FOOD al gebeurd in het kader van 'voor elk wat wils'?

 • Smart (flexible) processing en digitalisatie - twee begrippen die essentieel zijn voor het ontwikkelen van voeding op maat - zijn twee van de onderwerpen die uitgewerkt werden in het project 'F3' - Food Factory of the Future. Hierover werd veel informatie samengebracht en ter beschikking gesteld aan de bedrijven

Welke acties staan er momenteel op het programma?

 • Voor de themagroep 'Personalised Foods' zal een roadmap uitgewerkt worden die de verschillende mogelijkheden en opportuniteiten in kaart zal brengen.
 • In het kader van F3 worden regelmatig workshops en demonstraties gegeven van nieuwe technieken. Hou onze activiteitenkalender in het oog.

Deelnemen

Om deel te nemen aan deze, of één van de andere themagroepen van 'Evenwichtige Voeding' kan je dit formuliertje invullen.