Groepen

Group Beschrijving Beheerder Berichten Members Join Link
Cool & Fresh Delivery Verkennen van de mogelijkheden van e-commerce van verse, gekoelde voedingsproducten Charlotte Boone 3 1 Join
Future Flemish Pig Multidisciplinaire innovatie en ketensamenwerking voor varkensvleesproductie en -producten die beantwoorden aan de veranderende wensen van consument Steven Van Camp... 3 2 Gesloten
HappyCliMi Happy Climate Milk LA-traject Marie Demarcke 3 1 Gesloten
Hydrogen to Protein Hydrogen to Protein CPLUS Marie Demarcke 3 1 Gesloten
FoodCare Ontwikkelen van methodieken voor het optimaliseren van maaltijden en maaltijdcomponenten op basis van de specifieke voedingsbehoeften van de consument Sarah Pycarelle 3 1 Gesloten
iMeat Innovatieve oplossingen om digitale vleesverwerking te verbeteren Timothy Lefeber 3 1 Gesloten
SpaceBakery Brood bakken op Mars Timothy Lefeber 3 1 Gesloten
Sourdough Begrijpen van de relaties tussen de bloem, de zuurdesem en het brood om zo een verbeterd broodbereidingsproces te implementeren Timothy Lefeber 3 1 Gesloten
Q-DNA Een proactieve beheersing van de voedselveiligheid in de voedingsindustrie Timothy Lefeber 3 1 Gesloten
Proeftuin ind. 4.0: AR/MR support Augmented en mixed reality support voor laboranten, operatoren en onderhoudstechnici Lars Roba 3 1 Gesloten
Prometheus Microbieel eiwit voor humane en dierlijke voeding Lore Knaepen 3 1 Gesloten
Meat the Challenge Uitdagingen voor de vleesindustrie: effectiviteit van lancering van innovaties Kevin Winnen 3 1 Gesloten
RepEAT Waterhergebruik in de voedingsindustrie Bianca Lefevere 3 1 Join
COOVIRH Coronaveiligere Omgevingen voor Onverpakte Voeding In Retail en Horeca Bianca Lefevere 3 1 Join
Venticoveat Preventie van besmettingen met coronavirus via luchttransmissie in slachthuizen en uitsnijderijen Lars Roba 3 1 Request membership
MicroWave Pilot In gebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden (op pilootschaal) bereid en geregenereerd kunnen worden Ellen Fierens 3 1 Join
InFlOOD Een studie naar de impact van media op voedselconsumptie in Vlaanderen Ellen Fierens 3 1 Join
Plant Protein Pilot Uitbreiding van de Food Pilot met een pilootlijn voor het isolerenen concentreren van hoogwaardig eiwit uit diverse plantaardige grondstoffen Ellen Fierens 3 1 Join
Operator 4.0 Digitalisatie op de werkvloer - impact en ondersteuningsmogelijkheden voor operatoren in de voedingsindustrie Michèle Kint 3 2 Request membership
i-FAST In-factory food analytical systems and technologies Veerle De Graef 4 1 Gesloten
Roadmap Eiwittransitie Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda rond het thema 'Eiwittransitie' Charlotte Boone 3 1 Join
TexProSoy De impact van verwerkingsstappen op de techno-functionele en nutritionele eigenschappen van soja-proteïnen Lore Knaepen 3 1 Gesloten
DIGITRACK Versnellen van de digitale maturiteit van Vlaamse voedingsbedrijven Bart Van Damme 3 1 Request membership
FIBRAXFUN A knowledge base for exploiting novel wheats rich in arabinoxylan dietary fibre throughout the wheat value chain Timothy Lefeber 3 1 Gesloten
Smart WaterUse Het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-) voeding, aquacultuur, textiel en toerisme Bianca Lefevere 3 1 Join
EffSep Efficiënte scheiding van macrobestanddelen uit biomassa door combinatie van eenheidsoperaties gebaseerd op inzicht in structurele organisatie Maarten Uyttebroek 3 1 Gesloten
Roadmap voedingsverpakking van de toekomst Strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de voedingsverpakking van de toekomst Michèle Kint 3 1 Gesloten
Roadmap Aardappel tot Friet een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor het systeem van aardappel tot friet Samson Bjorn 3 1 Gesloten
Roadmap Groente tot Veggie een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor het systeem van groente tot veggie Samson Bjorn 3 1 Gesloten
EFRO NuHCaS Kitchen Pilot Ontwikkelen van testomgeving die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren van maaltijden nabootsen Ellen Fierens 3 1 Join
Bisceps Biofilm susceptibility sensors for in situ biofilm monitoring Lars Roba 3 2 Gesloten
CIRCOPACK Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie Inge Dirinck 3 1 Gesloten
S3FOOD - Digitale innovatie in de agro-voedingsindustrie Financiële steun voor KMOs in de agrovoedingssector voor transitie naar Industrie 4.0 Veerle De Graef 3 1 Join
Roadmap Nutrition een strategische onderzoeks- en innovatieagenda rond het thema "Voeding en gezondheid" Ellen Fierens 3 1 Request membership
Nutritional Ingredients Thematic partnership for nutritional ingredients Veerle Rijckaert 3 1 Join
ProFibFun Tailoring food protein functionality by rational design of fibrillar structures Lomme Deleu 10 15 Gesloten
Connsensys Connecting smart sensor systems for the food industry Gus Verhaeghe 3 3 Join
Living lab agrifood 4.0 de implementatie van gekende, maar nog niet ten volle benutte (slimme) technologie faciliteren en versnellen Veerle De Graef 3 1 Join
Roadmap voedingsverpakking van de toekomst Deze Roadmap moet de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030) Michèle Kint 3 2 Join
INNOCHEF Genieten aan elke tafel Gus Verhaeghe 3 2 Join
Digitale Transformatie in de voedingsindustrie Wat is een ideaal concept voor Living Labs ? - Haalbaarheidsstudie Veerle De Graef 3 1 Join
Roadmap towards the Food Factory of the Future een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor een voedingsfabriek van de toekomst Veerle De Graef 3 1 Gesloten
AgriFood 4.0 Visieontwikkeling rond de agri 4.0 - food 4.0 koppeling als enabler voor de groei van de Vlaamse aardappel- en groentenverwerkende sector Steven Van Camp... 27 14 Request membership
Smart Sensors 4 Agri-food Thematic partnership to lower the barriers for agri-food companies to access and implement the newest smart electronic systems Veerle Rijckaert 4 2 Request membership
FOODINNOTECH Overdracht van kennis en verspreiding van technologieën naar de voedingsindustrie met het oog op vermarkting van evenwichtige voeding Elien Danckaerts 3 1 Join
WaMIP Economische/technische haalbaarheidsstudie voor het gebruik van MIP gebaseerde sensoren in de groenten en -aardappelverwerkende sector Ellen Fierens 9 13 Gesloten
MiMIP Economische/technische haalbaarheidsstudie om snel en effectief, specifieke peptiden te meten via MIP gebaseerde sensoren in melk Ellen Fierens 10 16 Gesloten
SensInFood Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0 Veerle De Graef 18 21 Request membership
ColRobFood Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie Veerle De Graef 12 27 Invite only
Scope Voedingsindustrie Competentieprognose in kaart brengen van een voedingsindustrie in verandering: impact digitalisering Veerle De Graef 3 1 Request membership
Test Project SalesForce test voor SF projectenwerking Samson Bjorn 3 3 Gesloten
BotulinSafe Niet-toxische Clostridium botulinum stammen en hun bijdrage tot product- en procesinnovaties Bianca Lefevere 32 26 Gesloten
proTenderHam Kwaliteitsvariatie in verse hammen en kookhammen van varkens in Vlaanderen: inzicht in de bijdrage van genetica en minimaal invasieve meettechnieken Steven Van Camp... 56 43 Gesloten
WheatData haalbaarheid van een gedigitaliseerde waardeketen van tarwe tot brood/bakkerijproduct Timothy Lefeber 5 16 Gesloten
FlavourTarget Ontwikkeling van een begeleidende tool voor bedrijven die producten willen aanpassen aan specifieke exportmarkten Charlotte Boone 3 1 Gesloten
CropExplore Exploratie van alternatieve grondstoffen voor toepassing in de voedingssector Charlotte Boone 12 22 Gesloten
MeatHybrid Substitution of animal by plant proteins in meat products Ellen Fierens 31 25 Gesloten
Food Heroes To optimise (re)use of material and natural resources in North-West Europe Gus Verhaeghe 4 2 Request membership
Food from Food Plant based product innovation Marie Demarcke 3 2 Request membership
Roadmap Varken tot Charcuterie een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor het systeem van varken tot charcuterieproduct Steven Van Camp... 6 2 Gesloten
Roadmap Graan tot Bakkerijproduct een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor het systeem van graan tot brood- en bakkerijproduct Steven Van Camp... 7 12 Gesloten
REDBOAR Reductie van berengeur in vleesproducten: alternatieve productieprocessen Inge Dirinck 38 18 Join
Terafood Compacte en goedkope Terahertz sensor voor het monitoren van voedselkwaliteit Veerle De Graef 3 2 Request membership
WIFI 2020 Workplace innovation for the food industry Veerle De Graef 4 40 Gesloten
EXTENDLIFE Natuurlijke ingrediënten ter voorkoming van chemisch en microbieel bederf in bakkerij- en vleesproducten Inge Dirinck 49 30 Request membership
Codesign Aliment Begeleidingstraject rond codesign en cocreatie voor kmo's uit de agrovoedingsindustrie Bianca Lefevere 3 2 Request membership
SAFEMEAT Strategieen voor het beheersen van pathogenen en gebruik van indicatorkiemen in de vleesketen Steven Van Camp... 87 53 Gesloten
2DIGIT Towards Digital Food Factories Raf Geenen 3 13 Join
Cleansurface Beïnvloeding van kleefgedrag van RVS door chemische en fysische oppervlaktebehandeling voor preventieve, curatieve behandeling van fouling en biofilms Ellen Fierens 62 32 Gesloten
HighQJuice Optimale productie van plantaardige sappen en purees met minimale impact op de kwaliteit Timothy Lefeber 38 22 Gesloten
Intelligence for Food Toepassingen van micro-elektronica in de voedingssector Steven Van Camp... 3 1 Join
Smaak Sensorische kennis van een product, een stap dichter bij innovatie Charlotte Boone 3 1 Join
OPTIDRYBEEF Safe and qualitative dry aging of beef Elien Danckaerts 39 50 Gesloten
i-FAST innovatieplatform en adviesverlening multidisciplinair forum van voedingsbedrijven en technologieaanbieders Veerle De Graef 16 82 Request membership
i-FAST validatietraject FYSTEM Niet-invasieve fysische structuurbepaling van voedingsemulsies via lage - resolutie NMR Veerle De Graef 52 17 Gesloten
i-FAST validatietraject MOBISPEC Draagbare (hyper)spectrale analyse voor de werkvloer - van puntspectroscopie tot hyperspectrale camera's Veerle De Graef 29 23 Gesloten
PROMILK Ontwikkeling en toepassing van een snelle methode voor de kwantificatie van de thermoresistente, bacteriële, proteolytische activiteit in rauwe melk Ellen Fierens 57 18 Gesloten
OPTIVEG Optimaal kwaliteitsbehoud van vers versneden groenten onder fluctuerende temperatuur- en O2-condities Marie Demarcke 35 21 Gesloten
Brood en bakkerijproducten Open innovatie en samenwerking tussen de bedrijven stimuleren, praktische problemen bespreken en aanpakken, kennis vergroten,... Veerle Rijckaert 37 39 Join
FOODINOFRA Open innovatie infrastructuur voor piloottesten in voeding Charlotte Boone 3 1 Join
TG Grondstoffen + Hoe kunnen we grondstoffen met toegevoegde waarde creëren voor consument en/of dier met als doel onze levensmiddelen rijker te maken aan nutriënten? Charlotte Boone 9 27 Join
TG Gepersonaliseerde Voeding Of het nu voor een groep van mensen is of op individueel niveau: eten à la carte is de toekomst Charlotte Boone 11 27 Join
TG Nutritionele Verbeteringen Hoe zal de voedingsindustrie de nutritionele samenstelling van zijn producten verbeteren in de komende jaren? Charlotte Boone 3 1 Join
ENTOMOFOOD Toepassing van eetbare insecten in westerse voedingsproducten Marie Demarcke 64 45 Gesloten
Platform Evenwichtige Voeding Hoe kan de voedingsindustrie meewerken aan een beter voedingspatroon voor de bevolking? Charlotte Boone 3 1 Join
LIQUIDSMOKE Het gebruik van rookcondensaten als veilig en duurzaam alternatief voor traditioneel roken van vleeswaren Elien Danckaerts 30 25 Gesloten
INNODRY Innovatief drogen van plantaardige en dierlijke stromen: optimalisatie voorbehandeling, droogproces en evaluatie economische haalbaarheid Steven Van Camp... 47 22 Gesloten
GLUeLESS De rol van de verschillende ingrediënten in de kwaliteitsbepaling van glutenvrij brood Veerle Rijckaert 111 33 Gesloten
Reskia Residuarme kiemremming op Belgische aardappelrassen is mogelijk Marie Demarcke 64 101 Join
FINESWEET In het spoor van Stevia: Functionaliteit van natuurlijke bulkstoffen in combinatie met nieuwe natuurlijke zoetstoffen in zoetwaren Charlotte Boone 44 33 Gesloten
Inhoud syndiceren