Resilient and sustainable agrifood systems

Het programma Resilient & Sustainable Agrifood System groepeert alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de speerpuntcluster, die gericht zijn op het transformatieproces van een klassiek lineaire voedselketen naar een geïntegreerd en geconnecteerd voedselsysteem.