Vooraankondiging oproep ICT-AGRI-FOOD

29 financierende organisaties uit 22 landen houden samen met de Europese Commissie een budget van >20 miljoen euro klaar voor een gezamenlijke oproep in het kader van het ERA-NET ICT-AGRI-FOOD.

De oproep in het kader van het ERA-NET ICT-AGRI-FOOD wordt gepubliceerd eind november 2019. Er wordt in 2 stappen geëvalueerd. De eerste stap sluit eind januari 2020. 

De oproep richt zich tot onderzoekers en ingenieurs en bij uitbreiding alle actoren uit de ganse agrovoedingsketen: landbouwers, verwerkers, de distributieketen, consumenten, de publieke sector. Via een multi-actor-aanpak moeten zij data uit de ganse voedingsketen (over milieu-impact, herkomst, voedingswaarde, veiligheid, integriteit, enz.) benutten en digitale technologische oplossingen (zoals remote and local sensing, data analytics, Big Data technologies, Artificial Intelligence, Internet of Things, automation and robotics, enz.) inzetten om onze agrovoedingssystemen duurzamer en veerkrachtiger maken. 

Projectvoorstellen moeten handelen over data-gedreven agrovoedingssystemen. Er kan bekeken worden hoe deze moeten worden opgezet, en welke technologische tekortkomingen daarvoor moeten worden weggewerkt. Maar evenzeer kan onderzocht worden waarom bestaande technologische oplossingen (nog) geen ingang vinden in de praktijk. 

Projectvoorstellen moeten voldoen aan de formele vereisten van de oproep én aan de vereisten van elke financierende organisatie waarop een individuele consortiumpartner beroep wil doen. Vlaio biedt steun op basis van ontwikkelingsprojecten, onderzoeksprojecten en (uitbreidingen op lopende) landbouwtrajecten

Voelt u zich aangesproken door deze boodschap ? Consulteer dan zeker www.ictagrifood.eu en de officiële Pre-Announcement.

Met vragen kan u terecht bij Anne.DeBrabandere@vlaio.be, tel. +32 493 31 69 46.