De ValuSect vouchers call voor de ontwikkeling van insect gebaseerde voedingsproducten staat open Dien nu uw aanvraag in!

1 december 2020, Brussel - De eerste ValuSect vouchers call wordt vandaag gelanceerd! KMO’s uit Noordwest-Europa met een innovatief idee voor de ontwikkeling van insectgebaseerde voedingsproducten kunnen een voucher ter waarde van maximaal 40.000 euro aanvragen voor diensten geleverd door de ValuSect projectpartners. Het consortium bestaat uit deskundigen op het gebied van de insectenkweek, -de verwerking van eetbare insecten en de marketing van insectgebaseerde voeding. In de komende 3 jaar zullen 40 voorstellen geselecteerd worden voor ondersteuning.

De vouchers hebben tot doel de ontwikkeling en promotie van insect gebaseerde voedingsmiddelen binnen Noordwest-Europa te versnellen en kennis hierover te verspreiden. 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

De indiener moet een levensmiddelenproducent KMO zijn die gevestigd is in Noordwest-Europa (de landenlijst vindt u hier). Hij moet een innovatief idee kunnen beschrijven dat gerelateerd is aan de ontwikkeling van insect gebaseerde voeding. Activiteiten met betrekking tot drie soorten insecten worden ondersteund: sprinkhanen, krekels en meelwormen (Locusta Migratoria, Acheta Domesticus en Tenebrio Molitor). Andere soorten komen niet in aanmerking omdat ze buiten de scope van ValuSect project vallen.

Een bijkomend voorwaarde is dat de vouchers betrekking hebben op de kweek, de verwerking, het gebruik of het op de markt brengen van insecten voor menselijk voedsel. En dus niet voor diervoeder. 

Dienstenaanbod

Wilt u bijvoorbeeld de houdbaarheid of voedingskwaliteit van uw product op basis van insecten optimaliseren, of wilt u de consumentenaanvaarding van een nieuw ontwikkeld product testen gebruik makend van een consumentenpanel of als u wilt starten met het kweken van insecten, dan kan u deze ideeën verwerken in een aanvraag. De diensten die door de partners worden aangeboden, omvatten de hele waardeketen. Zowel technologische ondersteuning, productontwikkeling en -innovatie, inzetten van consumentenpanels als strategische zakelijke diensten komen in aanmerking, zolang ze betrekking hebben op insecten gebaseerde voedingsproducten. U kunt het menu met de ganse lijst van het dienstenaanbod vinden op onze website. In onze “quick look guide” vindt u een schematisch overzicht van de aangeboden diensten.

De aanvraagprocedure

Heeft u een innovatief idee rond de kweek of het gebruik van eetbare insecten of wilt u bv. insect gebaseerde producten introduceren op de markt en wenst u ondersteuning om dit idee uit te werken, dan kan je jouw projectidee indienen voor 31 december 2020. Dit kan door het “Application Form Stage 1” in te vullen en alle vereiste documenten op te sturen (KMO-verklaring, de minimis-verklaring en het Data Privacy Policy-document ) naar valusect@thomasmore.be.

Na een positieve evaluatie van uw voorstel, wordt u op 31 januari 2021 uitgenodigd om uw idee vóór 15 februari 2021 verder in detail uit te werken. De voorstellen die geselecteerd worden voor ondersteuning zullen in maart 2021 hierover een antwoord ontvangen.

Het dienstenaanbod (Menu of Services), het “Application Form Stage 1”, de vereiste documenten en de uitleg over de selectie van de vouchers zijn beschikbaar op onze website.

Contact: valusect@thomasmore.be

Website: https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6

Sociale media: @ValuSect (Twitter, Facebook and LinkedIn)

Valusect

Wat is ValuSect?

ValuSect is een project dat wordt gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa. Het ValuSect consortium zal de duurzame productie- en verwerkingstechnieken van voedign op basis van insecten verbeteren en ontwikkelde kennis overdragen aan agro-voedingsbedrijven in Noordwest-Europa.

Full partners

Innovatiesteunpunt logo
Inagro

Associated partners

Flanders' FOOD logo