Doctoraatsbeurs, Invloed van 'Food Media' op voedselconsumptiepatronen in Vlaanderen

In het kader van een project omtrent voeding en communicatie, zoeken

 1. Universiteit Antwerpen, Departement Communicatiewetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen: twee voltijdse (100%) doctoraatsstudenten
 2. Universiteit Gent, Departement Marketing: een voltijdse (100%) doctoraatsstudent

Over het project

InFlOOD: A study about the Influence of Food Media on Food Consumption Patterns in Flanders 

Het globale doel van InFlOOD is: bestuderen of en hoe food media (gedefinieerd als alle massacommunicatie over voeding en eten met uitzondering van traditionele reclamecampagnes en voorlichtings-/ gezondheidscampagnes) de voedselconsumptiepatronen in Vlaanderen beïnvloeden. De overvloed van -dikwijls tegenstrijdige en niet evidence-based - mediaberichten over voeding zaaien verwarring. In een context waarin sociale media ook een stem geven aan veel food influencers, is het voor de voedingsindustrie en gezondheidsorganisaties een hele uitdaging om nog effectief te communiceren over voeding en voedingsrichtlijnen. 

De doelen van InFlOOD zijn daarom: 

Doel 1 (doctoraatstraject aan UGent): Vertrekken van een diepgaande historische analyse om de inhoud van populaire food media te bestuderen in relatie tot de Vlaamse voedselconsumptiecijfers:

 • Wie waren/zijn de meest invloedrijke voedingsmediakanalen en influencers/goeroes in Vlaanderen?
 • Welk voedingspatroon volgden/volgen ze en hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad?
 • Welke verhaallijnen en culturele frames worden gebruikt in boodschappen over voeding (wat en hoe), en ten slotte:
 • Is er een correlatie tussen media-acties met betrekking tot voeding en voedselconsumptiecijfers?

Doel 2 (overkoepelend doel): Inzoomen op de potentiële rol van de beroemdheidsstatus van populaire food endorsers, opnieuw in relatie tot de Vlaamse voedselconsumptiecijfers:

 • Onderzoeken wie het meest invloedrijk is wat betreft het verspreiden van boodschappen rond voeding(srichtlijnen): leken, experten of beroemdheden, en welk subtype van beroemdheid?
 • Hierbij ook focussen op hoe ze de boodschap verkopen via entertainende, persoonlijke succesverhalen, en
 • Dit alles toepassen op de studie van de inhoud van de voedingsboodschappen (doel 1) en op de impact studies bij consumenten (doel 3)

Doel 3 (doctoraatstrajecten Universiteit Antwerpen): Ontwikkelen van communicatiestrategieën die gebruik maken van het discours van de meest invloedrijke voedingsgoeroe’s (hoe communiceren) toegepast op evidence-based informatie (welke boodschap) over voeding(srichtlijnen), door middel van:

 • Het bestuderen van het verschil tussen heel informatieve boodschappen en meer entertainment- education boodschappen over voeding
 • Het grondig uitzoeken van wat de voedingsconsument wil en waarom dit zo is,
 • Het profileren van de voedingsconsument in termen van levensstijl, en op basis van het voorgaande en de uitkomst van doel 1 en 2
 • Het uittesten van nieuwe communicatiestrategieën toegepast op specifieke voeding(sgroepen), en dit in een gecontroleerde labo-omgeving, om de meest succesvolle strategieën dan
 • Opnieuw te testen met veldexperimenten in een reële omgeving, en
 • Dit allemaal zowel op een ouder (UAntwerpen doctoraatstraject 1) als een jonger (UAntwerpen doctoraatstraject 2) publiek van consumenten.

Dit alles moet resulteren in verschillende wetenschappelijke onderzoeksresultaten, telkens ook vertaald naar workshops en managementsamenvattingen voor onze stakeholders. Je werk moet ook vertaald worden in een aantal wetenschappelijke publicaties en jaarlijkse presentaties op (inter)nationale conferenties binnen verschillende disciplines (communicatiewetenschappen, marketing, voedingswetenschappen) over een niche-onderwerp dat wetenschappelijk in opmars is. 

Jouw opdracht

 • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein Sociale Wetenschappen: Communicatiewetenschappen (Universiteit Antwerpen) of in het domein Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Gent).
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject waarop de aanstelling gebeurt.
 • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen de betrokken faculteit.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van Master in de Communicatiewetenschappen, Toegepaste Economische wetenschappen, Psychologie, Gezondheidswetenschappen of een gelijkaardig masterdiploma in het brede domein van de sociale wetenschappen.
 • Je hebt kennis en ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en analysetechnieken, en in het bijzonder experimenteel onderzoek voor de vacatures aan de Universiteit Antwerpen en longitudinale data-analyse voor de vacature aan de Universiteit Gent.
 • Je hebt een bijzondere interesse in voeding en communicatie, maar bent bij voorkeur niet zelf actief als food blogger/vlogger/influencer.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands (noodzakelijk voor interviews af te nemen en presentaties voor te bereiden).
 • Je hebt een degelijke kennis van de Engelse taal.
 • Je hebt zin voor initiatief, kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen.
 • Je staat sterk in je schoenen.
 • Je bent gedreven om jouw onderzoeksresultaten in wetenschappelijke artikels neer te schrijven.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich reeds kandidaat stellen.
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.

Wij bieden

 • een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar, eenmaal hernieuwbaar met twee jaar na positieve evaluatie;
 • je kan starten vanaf 1 juli 2019;
 • een bruto beursbedrag dat varieert van € 2.373,36 tot € 2.516,73;
 • een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.

Hoe solliciteren?

 • Je kan je kandidaat stellen door ons een (1) motivatiebrief (2) CV en (3) digitale kopie van je masterproef toe te sturen per e-mail, naar:
 • Voor de posities aan Universiteit Antwerpen: charlotte.debacker@uantwerpen.be
 • Voor de positie aan Universiteit Gent: maggie.geuens@ugent.be
 • Dit uiterlijk 1 juni 2019
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen.
 • De verdere selectieprocedure is functiegericht, omvat een selectieproef en wordt door de selectiecommissie vastgesteld. We gaan alle kandidaten alvast wel vragen een presentatie voor te bereiden voor een kritisch publiek.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden in de tweede helft van juni.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij prof. Professor Charlotte De Backer, charlotte.debacker@uantwerpen.be, en/of voor de vacature aan Universiteit Gent: prof. Maggie Geuens, maggie.geuens@ugent.be.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.