Tips & tricks voor geurtesten van verpakkingsmaterialen

Voedingsproducenten worden op regelmatige basis geconfronteerd verpakkingsgerelateerde smaak- en/of geurafwijkingen met dure terughaalacties van producten tot gevolg. Deze recalls hebben naast imagoverlies vaak een economische impact voor de producent (claims en/of imagoverlies). Verpakkingsproducenten zijn zich daarom meer en meer bewust van de invloed van de geureigenschappen van verpakkingsmaterialen op de organoleptische kwaliteit van verpakte voedingsmiddelen en ingrediënten.

Tijdens deze hands-on workshop worden praktische tips & tricks gegeven voor sensorische analyse van voedingscontactmaterialen, meer bepaald voor geurtesten.

De Europese kaderwetgeving (Verordening (EG) nr. 1935/2004) stelt dat materialen en voorwerpen, bestemd om met voeding in contact te komen, niet mogen leiden tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van voedingsmiddelen. Verpakkingsgerelateerde taints moeten ten stelligste vermeden worden.

In het kader van het Flanders’ FOOD project CIRCOPACK ‘Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie’ worden bedrijven via in-company workshops ondersteunt bij het opzetten van een sensorisch panel voor duurzame (gerecycleerde of bio-gebaseerde) voedingsverpakkingen. Meer informatie bij technologische adviseur van SENSTECH, dr. Inge Dirinck (inge.dirinck@senstech.be)

Programma

  • Inleiding: geurproblematiek van voedingscontactmaterialen (FCM)
  • casestudies van verpakkingsgerelateerde taints in verpakte levensmiddelen en off-odours van verpakkingsmaterialen
  • geurwiel FCM: geurkrachtige, vluchtige componenten in verpakkingsmaterialen
  • good practices voor sensorisch onderzoek van voedingscontactmaterialen: sensorische testruimte, selectie en training van sensorisch panel, selectie van descriptoren, staalvoorbereiding en -presentatie, soorten testen: triangeltest, rangordetest en kwantitatieve descriptieve analyse
  • (Europese) normen en andere standaarden voor sensorisch onderzoek van diverse verpakkingsmaterialen (Robinson test, EN 1230:2010, DIN 10955: 2004, ISO 13302:2003)
  • tips & tricks voor selectie en training van een geurpanel (afh. type verpakkingsmateriaal)
  • praktische geurtesten van (bedrukte) verpakkingsmaterialen (papier/karton en polymere materialen)

Lesgever

dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur van SENSTECH, Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen

Doelgroep

Werknemers binnen afdelingen Kwaliteitscontrole en R&D van voedings- en verpakkingsbedrijven en hun toeleveranciers, …

Deelname

  • aantal deelnemers beperkt tot 10 personen
  • voorrang voor SENSNET-leden en deelnemers CIRCOPACK-project: € 120,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)
  • andere deelnemers: € 240,00 (excl. btw/deelnemer; syllabus en koffiepauze inbegrepen)

Voor Belgische voedingsbedrijven: Alimento geeft een tussenkomt van € 70,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Inschrijving

Is mogelijk tot 7 februari 2020 

Online inschrijving via de website van SENSTECH (www.senstech.be).