Start cSBO-project EffSep: Efficiënte scheiding van macrobestanddelen uit biomassa door een combinatie van eenheidsoperaties gebaseerd op inzicht in structurele organisatie

Valorisatie van nevenstromen is erg belangrijk in het kader van de circulaire bio-economie. Bovendien kunnen nieuwe soorten biomassa als grondstof gebruikt worden voor de ontwikkeling van innovatieve voedingsproducten. Het nieuwe project EffSep, strategisch basisonderzoek van de speerpuntcluster Flanders’ FOOD (cSBO), wil kennis verwerven over de stabilisatie van de biomassa en extractie van macrobestanddelen (eiwitten, polysachariden en lipiden) uit verschillende soorten biomassa (nevenstromen agrovoedingsindustrie, maar ook nieuwe grondstoffen zoals algen) met behoud van de functionaliteit van deze macrobestanddelen.

Dit doel wordt nagestreefd via het gebruik van combinaties van eenheidsbewerkingen, die voorafgaan aan een scheidingsproces en verdere processing.

Het project wil dus mechanistisch inzicht krijgen in de impact van eenheidsoperaties voor het stabiliseren en het extraheren van functionele macrobestanddelen uit biomassa, voor het breken van de celwand van de biomassa en voor de cellulaire organisatie van de biomassa. Microscopische en analytische technieken worden gebruikt om de cellulaire organisatie te visualiseren en interacties tussen macrobestanddelen te meten. In elke eenheidsbewerking wordt de efficiëntie van extractie gemeten om via een combinatie van eenheidsbewerkingen een zo optimaal mogelijk proces te ontwikkelen met een bepaalde functionaliteit en stabiliteit van de macrobestanddelen. Er wordt gestreefd naar het gebruik van eenheidsoperaties die schaalbaar zijn op een economisch rendabele en ecologisch verantwoorde manier en conform zijn met het wettelijk kader. Aardappelschillen, wortelpulp en micro-algen zijn de gekozen modelstromen in een eerste fase van het project. Later worden ook andere soorten biomassa uitgetest om na te gaan wat het effect is van variabiliteit van de biomassa op het ontwikkelde proces.

EffSep zal resulteren in een methodologie (een generische beslissingsboom) die leidt tot innovaties in de voorbehandeling van verschillende soorten biomassa waardoor macrobestanddelen uit nevenstromen en alternatieve grondstoffen efficiënt en rendabel kunnen worden gescheiden met behoud van hun functionaliteit. Het project investeert in strategisch basisonderzoek met het oog op vervolgprojecten die zullen leiden tot nieuwe waardeketens en opportuniteiten voor bedrijven die zich toeleggen op de valorisatie van biomassa.

Het EffSep project is gestart op 1 november 2019 en wordt gecoördineerd door Prof. Katleen Raes van UGent met medewerking van onderzoekers van KU Leuven en UHasselt en de financiële steun van VLAIO.

Op 26 maart organiseren we in het Huis van de Voeding in Roeselare een open kick-off vergadering voor de bedrijven van de adviesgroep. Indien uw bedrijf geïnteresseerd is om deel te nemen aan het EffSep project, kan u contact opnemen met Maarten Uyttebroek van Flanders’ FOOD. Dan kunnen we u de nodige informatie bezorgen over deelname aan het project en over de kick-off vergadering.