Doctoraatsbursaal: Waterhergebruik en valorisatie van nevenstromen in de aardappelverwerkende industrie

De doctoraatsbursaal zal deel uitmaken van het Sucr’eau project (VLAIO-project) omtrent waterhergebruik en valorisatie van nevenstromen afkomstig van de 2de blancheurstap in de aardappelverwerkende industrie. Hierbij wordt momenteel gezocht naar verschillende opportuniteiten om het proceswater zoveel mogelijk te hergebruiken waardoor er zowel water als, indien mogelijk, energie kan bespaard worden. Het algemeen doel van dit project is dan ook om in een samenwerking tussen kennisinstellingen en industrie tot een collectieve strategie te komen door de juiste waterbehandelingstechnologie(ën) te selecteren, optimaliseren en demonstreren.

De functie gaat ten vroegste in op 1 juli 2019 voor een periode van één jaar, met de mogelijkheid om de onderzoeksperiode te verlengen na een positieve evaluatie voor de verdere projectperiode met het behalen van het doctoraat als einddoel.

Het project zelf is een coöperatief en toegepast project in een samenwerking van Flanders’ Food, watercircle.be en Universiteit Gent, ondersteunt door Belgapom. Het project is verder ook verankerd met de VEG-i-TEC activiteiten, gevestigd op de Campus Kortrijk van de Universiteit Gent. VEG-i-TEC is een proeftuin voor toegepast onderzoek, opleiding en demonstraties om de productieprocessen voor en met de groente- en aardappelverwerkende industrie te innoveren en te optimaliseren (www.ugent.be/VEGiTEC).

Functieprofiel

Wij zijn op zoek naar een zeer gemotiveerde kandidaat met een hands-on mentaliteit. Gezien het project zich op het raakvlak situeert van zowel voedings- als watertechnologie, moet de kandidaat een brede interesse en wilskracht tonen om zich volledig in te werken in het onderwerp.

Vereisten:

  • Kandidaten moeten in het bezit zijn van een academisch diploma (Master of gelijkwaardig) in (toegepaste) ingenieurswetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen met betrekking tot bioprocestechnologie, voedseltechnologie en/of chemie. De kandidaat wordt geacht in het bezit te zijn van het desbetreffende diploma op het moment van indienstname. Studenten in hun laatste jaar worden daarom dan ook sterk aanbevolen te kandideren voor deze functie.
  • Kennis van waterzuiveringstechnologie is essentieel, eerdere ervaring met pilootschaal experimenten (bv. in het kader van een masterscriptie of stage) is een pluspunt.
  • Kennis omtrent biochemie/voeding is een pluspunt. Interesse voor proceskunde/-technologie is vereist.
  • Uitstekende laboratoriumvaardigheden zijn vereist
  • Kennis omtrent experimentele ontwerpen en (statistische) dataverwerking is essentieel
  • Kandidaten moeten zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken en worden geacht een open, kritische en creatieve instelling te hebben. Uitstekende Nederlandse en Engelse taalvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vereist
  • Uitstekende schriftelijke en presentatievaardigheden in het Nederlands en Engels zijn vereist. De kandidaat moet in staat zijn om complexe ideeën over te brengen aan een breed publiek en de resultaten ervan te kunnen rapporteren in een schriftelijk rapport gericht aan de industrie, maar ook in een wetenschappelijk artikel.

Solliciteren

Sollicitaties kunnen elektronisch gestuurd worden naar VEGiTEC@UGent.be en moeten vergezeld gaan van een curriculum vitae (CV), een motivatiebrief, kopie van het diploma (indien reeds in bezit), afschriften van de (eerder) behaalde graden en de naam en contactgegevens (e-mail) van personen die een mogelijks een referentie willen geven.

Vragen met betrekking tot deze vacature en/of het project kunnen worden gericht aan Prof. dr. Imca Sampers en/of dr. Michael Chys door een e-mail te sturen naar VEGiTEC@UGent.be.