Wie worden de Bizons van 2019?

Het huidige ondernemerslandschap wordt gekenmerkt door creativiteit, disruptie, nieuwe technologieën en snel veranderende businessmodellen. Heel wat start-ups en scale-ups liggen aan de basis van deze positieve wending. KMO's en grote bedrijven kunnen sneller innoveren en hun aanbod vernieuwen door samen te werken met deze jonge bedrijven. Jonge bedrijven kunnen op hun beurt hun groeiproces overbruggen door strategisch samen te werken met de gevestigde bedrijven. Ze leren heel wat van hun eerste klanten en kunnen de opgedane ervaringen als referentie gebruiken.

Bizidee en KPMG belonen deze samenwerking door elk jaar de Bizons uit te reiken. Deze awards worden uitgereikt aan succesvolle samenwerkingen tussen jonge bedrijven (start-ups/scale-ups) en gevestigde waarden (KMO's/grote bedrijven) in onze economie. Bizidee en KPMG willen op deze manier corporate venturing promoten en bijdragen aan een positief en innovatief ondernemersklimaat in Vlaanderen.

Deelnamevoorwaarden

Bizon bekroont een co-creatie project tussen een starter of groeibedrijf en een grote onderneming of organisatie, dat een antwoord biedt aan een concrete probleemstelling en/of een verandering realiseert. Het project heeft na wederzijdse uitwisseling van teams, knowhow en/of assets geresulteerd in aantoonbare:

 • Duurzame groei van de start-up / groeibedrijf
 • Resultaten bij de grote onderneming (def. FOD Financiën) of organisatie

De start-up of starter voldoet aan volgende criteria (FOD):

 • De start-up of groeier is een Belgisch bedrijf dat ook in Vlaanderen actief is.
 • De start-up of groeier mag verbonden zijn aan de grotere organisatie, maar tot maximum 50%-1 aandeel participatie 

De grote onderneming voldoet aan volgende criteria

 • Ze investeert voor maximaal 50%-1 aandeel in de start-up of groeibedrijf.
 • Ze heeft een decision center in België

Het ingediende project voldoet aan volgende criteria:

 • De opstart van het project gaat terug tot maximaal 4 jaar geleden
 • De aantoonbare realisatie gebeurde het laatste jaar
 • De wederzijdse uitwisseling moet meer zijn dan enkel een financiële participatie. 

Indien een start-up voor meer dan 50% van de aandelen eigendom is van een groot bedrijf, kan het deelnemen in de categorie spin-off.

Het ingediende project voldoet aan volgende criteria:

 • De opstart van het project gaat terug tot maximaal 4 jaar geleden
 • De aantoonbare realisatie gebeurde het laatste jaar
 • De doelstelling van het bestaan van een onafhankelijke vennootschapsvorm wordt toegelicht (vb nieuwe markten betreden, risico vermijden, ...)

Dossier indienen

Registreer voor 15 oktober 2019 je project voor deelname aan Bizon (max. 10 blz). Lees best onze deelnamevoorwaarden en de jureringscriteria van het dossier alvorens in te dienen. Op 28/11 komen 3 laureaten per categorie pitchen op Antwerp Management School. Op 12/12 is het prijsuitreiking. De winnaars krijgen een prijzenpakket van 7.000 euro, bestaande uit een "business boost trip" naar Londen, een mediapakket in Bloovi en opleidingscheque van Antwerp Management School.

Meer info

Vind alle info om je dossier in te dienen op https://www.bizon.vlaanderen/