Industrie 4.0: Flanders’ FOOD geeft je een financiële duw in de rug

Is je bedrijf bezig met de omschakeling naar industrie 4.0 en ligt er nog veel werk op de plank? Flanders’ FOOD organiseert met Europese middelen een pakket aan ondersteuningsmaatregelen, waaronder € 740.000 directe financiële steun aan Vlaamse KMO’s (EU definitie: tot 250 werknemers). Heb je noden en uitdagingen? Laat het ons weten via de online survey en neem deel aan de workshop op 27 juni

‘Industrie 4.0’ betekent met behulp van de modernste technologie je productie efficiënter maken en een vlotte kwaliteitscontrole en opvolging van de voedselveiligheid garanderen. Een effectieve traceerbaarheid is primordiaal en hier kunnen slimme systemen ook het verschil maken. Via een Europese samenwerking met 16 partners uit zowel de voedings- als de technologiesector – het recent opgestarte Europese S3FOOD project- biedt Flanders’ FOOD rechtstreekse toegang tot nieuwe technologieën. Daarbij focussen we op connectiviteit van sensoren en machines, efficiënte datacollectie en -analyse om zo de productie en kwaliteitsborging verder te optimaliseren.

S3FOOD staat voor “Smart Sensor Systems for Food safety, quality control and resource efficiency in the food processing industry” en biedt een waaier van ondersteuningsmogelijkheden aan :

  • financiële ondersteuning door middel van innovatie vouchers en travel vouchers
  • trainingen en opleidingen
  • inspirerende study visits
  • matchmaking events 
  • technologie catalogus

TAILORMADE ONDERSTEUNING

Het aanbod binnen S3FOOD wordt op maat van de bedrijven die ondersteuning wensen ontwikkeld. Om dit te kunnen realiseren willen we jullie dan ook graag van in het begin bij het project te betrekken. Via de online survey verzamelen we info over drie Industry 4.0 thema’s: de noden van voedingsindustrie , de beschikbare technologische oplossingen en de plaatsen waar inspiratie kan worden opgedaan of testen worden uitgevoerd : living labs en pilootinfrastructuren. 

TO DO 1 – NU: NEEM DEEL AAN DE SURVEY

Neem deel en vul de online survey in om jullie uitdagingen, opportuniteiten en potentiële bestaande technologieën in kaart te brengen. Het vraagt ongeveer 15 minuten van je tijd. https://chkmkt.com/connsensys-S3Food 

De informatie die door jullie wordt aangeleverd zal in het project worden verwerkt.

TO DO 2 - op 27 juni: KOM NAAR DE BRAINSTORM MEETING

Samen met jullie gaan we op zoek naar de geschikte partners, technologieën en ondersteuning. We starten dit proces tijdens een interactieve workshop op 27 juni waar voedingsbedrijven en technologie leveranciers samen komen om rond concrete uitdagingen van gedachten te wisselen.

Héél belangrijk : samen met jullie definiëren we de soorten projecten die financiële ondersteuning kunnen krijgen via het S3FOOD ondersteuningsprogramma. 

Registreer je deelname aan de workshop via deze link

TO DO 3 - info volgt : VRAAG FINANCIELE ONDERSTEUNING AAN VOOR JE PROJECT

De survey en de brainstorm zijn de eerste stappen in het innovatieproces dat binnen S3FOOD wordt uitgerold en jullie op weg zet naar concrete financiële ondersteuning bij jullie innovatieplannen. Wil je meer informatie over het S3FOOD project?

Neem dan zeker contact op met projectcoördinator