Inspireer toekomstige collega's. Word STEM gastspreker.

Met het nieuwe project ‘STEM Ondernemers voor de Klas’ wil Vlajo de brug slaan tussen het STEM-onderwijs en de -bedrijfswereld. STEM staat voor onderwijs in Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Door gepassioneerde mensen uit onder meer de voedingsindustrie als ‘rolmodellen’ voor de klas te zetten, wil men de schoolgaande jongeren stimuleren om voor een carrière als wetenschapper, technoloog of ingenieur te kiezen. De bedrijfswereld en onze onderzoeksinstellingen hebben in de toekomst deze profielen broodnodig.

HET VLAJO : WIE ZIJN ZE, WAT DOEN ZE ?

Vlajo

Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen. Een organisatie die, dankzij steun van de overheid en het bedrijfsleven, een duidelijke missie nastreeft in de Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten. Vlajo wil talent creatief ontwikkelen. Het herkennen en laten groeien van talenten geeft jongeren een belangrijke boost voor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Talenten reiken immers veel verder dan enkel de scores op de doorsnee schoolse vakken. Vlajo is een bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door leerlingen vertrouwd te maken met ondernemerschap en de bijhorende ondernemende competenties stomen de Vlajo-programma’s hen klaar voor een betere instap op de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleert Vlajo het contact tussen scholen en bedrijven, wat zorgt voor een belangrijke kennisuitwisseling waarbij beide partijen van mekaar leren en bijgevolg meer aansluiting vinden.

WIE WIL ER EENS VOOR DE KLAS STAAN ?

Iedereen uit het bedrijfsleven, dus niet enkel ondernemers, met een passie voor 'STEM' kan aan dit project deelnemen. Tijdens een 2 uur durende gastles deel je uw passie, kennis en carrièreverhaal met jongeren uit het 4de, 5de, 6de of 7de secundair.

HOE DEELNEMEN ?

Aanmelden kan tot 14 december 2018 via mail naar stem-ovk@vlajo.org

De klasbezoeken zelf vinden plaats tussen 25 maart en 17 mei 2019.

De locatie wordt in samenspraak bepaald.

BOEGBEELD

francoisechambor

 Francoise Chombar - CEO chipproducent Melexis is het Boegbeeld STEM-Ondernemers voor de Klas 2019.

“Er is momenteel geen enkele richting in het onderwijs die maatschappelijk zo relevant is als STEM (science, technology, engineering, mathematics). Als je kijkt naar de uitdagingen waar we voor staan – klimaatverandering, droogte en hongersnoden, vergrijzing… – en je vergelijkt dat met het aantal jonge mensen die voor STEM-richtingen kiezen, dan gaapt er een enorm deficit. Ik zou ondernemers, bedrijfsleiders en werknemers uit STEM-bedrijven willen stimuleren om te gaan getuigen in een klas over het feit dat een STEM-studierichting of beroep maatschappelijk relevant is.”

CONTACT

FLANDERS’ FOOD

Bart Van Damme

NUTTIGE LINKS

Meer info vindt u op www.vlajo-stemovk.be.