Wat is er nodig om uw businessmodel te vergroenen?

Wat zijn de beweegredenen om een businessmodel te vergroenen in de verschillende sectoren? Welke hindernissen ondervinden ondernemingen? Deze vragen stelt het tal Groene economie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zich. Om een antwoord op deze vragen te vinden roept het team alle bedrijven op om de enquête groene businessmodellen in te vullen.

Op deze manier wil het Departement Omgeving in dialoog treden met het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen aangeven welke drijveren en hindernissen ze ondervinden bij het opstellen van een groener businessmodel. De vragenlijst kadert binnen de studie naar Groene Businessmodellen. De resultaten ervan zullen in het najaar publiek gemaakt worden.

Het gaat om een beleidsvoorbereidend onderzoek dat oplossingsrichtingen in kaart wil brengen om uiteindelijk een antwoord te geven op de volgende vraag: "Welke instrumenten kunnen aanzetten tot een strategische hertekening van een businessmodel?" Het kan dan om beleidsmaatregelen gaan, maar ook over methoden die mogelijks helpen om op een andere manier naar een bedrijfsstrategie te kijken.

De enquête is beschikbaar tot 31 juli 2018 en het invullen ervan neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Je kan hem vinden op www.vragenlijstondernemen.be. Zowel grote als kleine en middelgrote ondernemingen vanuit elke sector kunnen deelnemen aan de enquête.

Bij het invullen van de vragenlijst help je niet alleen het Team Groene Economie, maar maak je zelf ook kans om deel te nemen aan een innovatieve strategiedag voor jouw bedrijf, gefaciliteerd door experten in businessstrategie, en daarbovenop maak je ook kans op een trendscafé georganiseerd rond nieuwe technologische mogelijkheden.