Wegwijs in de nieuwe innovatiesteun

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet enkel vernieuwing brengen in je producten, maar ook nieuwe materialen verkennen, nieuwe business modellen onderzoeken, nieuwe processen invoeren en nog veel meer. Maar innoveren kost geld en vraagt het nemen van risico’s. Ook de overheid beseft dat en wil daarom ondernemingen financieel een duw in de rug geven bij het innoveren en het uitbouwen van hun onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Ondernemers kunnen zo op heel wat (financiële) steunmaatregelen van verschillende overheden rekenen. Voor veel ondernemingen was het echter helemaal niet meer duidelijk meer waarop ze nu juist beroep kunnen doen, bij wie ze daarvoor terecht kunnen en hoe het juist werkt. Te complex en te moeilijk dus. En heel wat ondernemingen lieten die steun aan zich voorbij gaan. Onder druk van de bedrijfsorganisaties hebben zowel de Vlaamse als de federale overheid er de afgelopen twee jaren werk van gemaakt om dit aanbod ingrijpend te vereenvoudigen en het gebruiksvriendelijker en vlotter toegankelijk te maken voor iedere onderneming.

Om jou de weg te wijzen in het vernieuwde aanbod aan maatregelen, organiseren Voka, Agoria, essenscia, Fevia en Fedustria een reeks infosessies. Tijdens deze infosessies krijg je, naast een overzicht van de maatregelen, praktische tips & tricks van experten om als bedrijf optimaal gebruik te maken van de subsidies en fiscale maatregelen die de overheid voor jou in petto heeft.

Waar en wanneer:

Donderdag 14 juni, van 13u30 tot 18u00, Hasselt

Woensdag 27 juni, van 13u30 tot 18u00, Berchem

Donderdag 5 juli, van 13u30 tot 18u00, Gent

In het programma voorzien we drie grote blokken.

In het eerste blok komen de verschillende Vlaamse subsidie-instrumenten van VLAIO aan bod, gaande van de kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie, over de investerings- en opleidingssteun tot de steun voor jouw onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

In het tweede blok geven de experts van de Federale Overheidsdienst Financiën inzicht in de fiscale voordelen die je kan boeken. Ze bespreken hoe je de nieuwe innovatie-aftrek kan toepassen, maar ook hoe de belastingaftrek voor investeringen in O&O, het O&O-belastingkrediet en de verminderde bedrijfsvoorheffing voor onderzoeker precies werken.

Ongetwijfeld zal je nog met tal van specifieke en concrete vragen zitten met betrekking tot deze steunmaatregelen en waarop je graag een antwoord had gekregen. In het derde en laatste luik krijg je daarom de mogelijkheid om in kleine groepjes via een ‘speed date’-aanpak al je vragen rechtstreeks aan de experts voor te leggen. Je kan daar ook contact leggen met andere bedrijfsvertegenwoordigers die al heel wat ervaring hebben met de verschillende maatregelen.

Of je nu bedrijfsleider, Chief Technology Officer, directeur R&D, financieel verantwoordelijke, project manager of onderzoeker bent, de infosessies staan open voor iedereen die een beter inzicht wil krijgen in de bestaande overheidsinitiatieven om innovatie en onderzoek en ontwikkeling bij ondernemingen te promoten.

We hopen dat je na het bijwonen van één van de infosessies en bijhorende speed dates weet waarop je als onderneming recht hebt, hoe je die steun kan aanvragen om op die manier de innovatieactiviteiten van je onderneming een (financiële) boost te geven.

Deelname is gratis voor leden van Voka, Agoria, essenscia, Fevia en Fedustria. Niet-leden betalen €75.