Open call: DIATOMIC versnelt implementatie van nieuwe technologieën

‘DIATOMIC’ wil de validatie en implementatie versnellen van nieuwe technologieën gebaseerd op slimme elektronica en systemen en dit onder andere in de agrovoedingsindustrie. In dit kader heeft het Europese DIATOMIC netwerk 1,5 mio € veil via een call voor projecten specifiek gefocust op samenwerkingen tussen kmo's en kennisinstellingen. Deze call staat nog open tot 15 juni ’18. Het is dus aan de rappen!

DIATOMIC vertegenwoordigt een Europees netwerk van digital innovation hubs, die de implementatie van micro-electronica en slimme systemen (o.a. sensoren) wil versnellen in de agrovoedingsindustrie. Hiertoe hebben ze onder andere een call opengesteld waarmee ze schaalbare, innovatieve en applicatiegerichte projecten willen ondersteunen. Door kmo's via hun netwerk in contact te brengen met gespecialiseerde centra en deze toepassingsgerichte projecten op te zetten, geloven zij dat de implementatie van deze nieuwe technologieën versneld kan worden.

Het DIATOMIC netwerk fungeert als one-stop-shop en brengt de expertise van de verschillende kennisinstellingen en technologie providers tot bij jou, via proeftuinen met experimenteerruimtes, vraag- en businessgedreven matchmaking faciliteiten en veel meer.

Meer concreet met betrekking tot de openstaande projectcall:

  • Kleine consortia kunnen intekenen met 2 à 3 partners uit verschillende EU-landen
  • Partners: kmo's en kennisinstellingen (universiteiten, onderzoekstinstellingen etc.) vormen samen het consortium en zijn eindgebruiker of technologie provider

Op zoek naar de juiste partner? Klik hier!

  • Subsidie tussen € 70.000 en € 200.000 per project
  • Toepassingsgericht onderzoek (minimum TRL 3)
  • Topics: implementatie en integratie van micro-electronica en slimme systemen
  • In het dossier moet ook een exploitatie/business plan voorzien worden

Na indiening volgt een evaluatie door het DIATOMIC consortium. Bij goedkeuring van jouw project word je meegenomen in het ‘Design-Develop-Market’ programma dat tussen de 9 tot 15 maanden duurt. Via dit programma krijg je als bedrijf een uitgebreide ondersteuning bij het ontwerp, ontwikkelen, prototypen en implementeren van de nieuwe technologie. Ook biedt het consortium business support bij het definiëren van de nodige investeringen en het vermarkten.

Is het allemaal wat té kort dag, geen nood, op 1 november 2018 stellen ze een tweede call open. Uiterste indiendatum voor deze is 31 januari 2019. 

MEER WETEN

Meer informatie over DIATOMIC en de nodige info en documenten m.b.t. deze call vind je op hun website: https://diatomic.eu/. Je vindt hen ook terug op de F6S-site: www.f6s.com/diatomic