Grote waterenquête van Vlakwa voor bedrijven

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) lanceerde op Wereldwaterdag (22 maart 2018) zijn ' Waterenquête'. Daarbij worden in samenwerking met Aquaflanders en De Watergroep zowel bedrijven , landbouwers, gemeenten als burgers in Vlaanderen bevraagd. Het doel van deze enquête is inzicht te krijgen in nieuwe beleidsopties en technologie om duurzaam watergebruik te integreren in ons dagelijks leven en onze bedrijfsprocessen.

De enquête bestaat uit drie luiken: één voor burgers, één voor gemeenten en één voor (landbouw)bedrijven en kan ingevuld worden op www.waterenquete.be 

Bij de professionele watergebruikers willen we het belang van water en de evolutie van watergerelateerde thema’s in hun onderneming beter in kaart brengen. Dat biedt ons de gelegenheid om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van de inspanningen en noden inzake duurzaam waterbeheer in de verschillende sectoren:

 • Afvalverwerking
 • Afvalwaterbehandeling
 • Bouw
 • Chemie
 • Energieproductie
 • Farmacie
 • Horeca
 • Houtverwerking
 • Landbouw
 • Metaal
 • Papier
 • Tank Cleaning
 • Textiel
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Wasserijsector
 • Ziekenhuizen/zorgsector

Voor de resultaten van de vorige enquête die Vlakwa in 2015 deed, klik hier.

Groot belang voor de Vlaamse economie

Voor veel Vlamingen is het nog nieuws, maar de feiten leren ons dat we in een regio leven met een lage waterbeschikbaarheid en dat de kans op watertekorten in de komende jaren en decennia nog toeneemt. Een watertekort betekent bovendien een ernstige bedreiging voor onze economie. Een op de zes jobs staat op de helling wanneer bedrijven onvoldoende water tegen een redelijke prijs ter beschikking hebben. Bovendien zorgt de klimaatverandering voor grotere overstromingsrisico’s en stellen zich ook nog problemen op vlak van watervervuiling. Goede inzichten over de positie van de Vlaamse ondernemingen rond watervoorzieningen zijn dus van essentieel belang. Aarzel daarom niet langer en ga naar www.waterenquete.be.