Grijp uw kans om de Europese onderzoeksagenda voor de formulatie industrie te beïnvloeden

Met deze enquête willen we te weten komen wat de gemeenschappelijke, technologische uitdagingen zijn waar de Europese formulatie industrie en de betrokken actoren tegenaan kijken. De resultaten uit deze enquête zullen richtinggevend zijn voor de allocatie van Europese budgetten voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten de komende 5 tot 10 jaar.

Meer info

Naar de enquête (invullen duurt ongeveer 25 minuten)