CrossRoads: Innovatiesubsidies voor Vlaams-Nederlandsgerichte KMO's

Het INTERREG-project CrossRoads stimuleert cross-sectorale en cross-technologische innovaties bij KMO’s binnen oa. agrofood.

De kerntaak van CrossRoads2 bestaat uit het stimuleren van innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

  • Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (& onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten
  • Subsidie voor haalbaarheidsstudies: het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert), met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase (50%, maximaal: € 10.000,-) – kan een volledig Vlaams verhaal zijn
  • Subsidie voor innovatieprojecten: het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams-Zuid-Nederlandse innovatieproject (45%, maximaal € 135.000,-), waarbij samenwerking tussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse KMO essentieel is

Meer weten? Check de website of neem contact op met één van de adviseurs