Project KO-Water - Advies efficiënt water(her)gebruik

KO-Water is een tweejarig project, gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen dat loopt tot en met september 2020. Het doel van dit project is de innovatievolgers uit de procesindustrie te ondersteunen bij het implementeren van (drink)waterbesparende technieken. Dit gaat zowel over het efficiënter bereiden van proceswater uit diverse waterbronnen (grondwater, oppervlaktewater, regenwater …), interne waterrecirculatie in het productieproces alsook het hergebruik van gezuiverd afvalwater.

De focus ligt op het informeren van bedrijven over technieken, wetgeving en casestudies omtrent proceswaterbehandeling en -gebruik. Zo werden reeds in de eerste helft van 2019 een reeks infosessies georganiseerd over het gebruik van oppervlaktewater als proceswater, regenwatergebruik en zoutreductie bij het behandelen van proceswater. Hierin kwamen de wetgever, consultants, technologieleveranciers en eindgebruikers aan het woord. In de tweede helft van 2019 en verder in 2020 wordt verder gegaan op dit elan met nog meer infosessies over o.a. waterhergebruik, gebruik van zout oppervlaktewater in uw productieproces, het verminderen van water tijdens CIP operaties, het gebruik van water in koeltorens en stoomketels en meer. Extra onderwerpen voor infosessies zijn uiteraard steeds welkom!

Naast de algemene infosessie wordt ook actief ingezet op co creatieworkshops met sector gerelateerde bedrijven. Hierbij wordt met een beperkte groep van bedrijven dieper ingegaan op hun specifieke waterproblematiek met ondersteuning van een externe specialist, een leverancier van chemicaliën en de federatie in kwestie. Met deze informatie kunnen de bedrijven verder aan de slag en wordt de kennis verder verankerd via nieuwsbrieven en de federaties. Zo werd bijvoorbeeld, als gevolg van één van deze co creatieworkshops, een samenwerking met VLAKWA opgestart voor het open call project ‘proeftuin droogte’ en is een andere bedrijf in dialoog kunnen treden met de VMM, waardoor potentieel nieuwe mogelijkheden onderzocht kunnen worden.

In kader van het project en op basis van de interesses van de deelnemende eindgebruikers worden er eveneens demonstratiesessies georganiseerd. Zo werd reeds een demonstratiesessie bij slachthuis Adriaens (Zottegem) georganiseerd om hun waterhergebruiksysteem te bekijken. Hier wordt al voor 70% aan waterhergebruik gedaan en men hoopt dit nog verder op te drijven naar de toekomst toe. Het effluent van de waterzuivering gaat door de UF-RO en wordt verder behandeld tot proceswater van drinkwater kwaliteit. Bovendien werd het project bij Adriaens gerealiseerd zonder tussenkomst van een drinkwatermaatschappij, wat uitzonderlijk is in de voedingsindustrie in Vlaanderen. Hoewel de technologieleveranciers aanwezig waren voor de meer technische vragen te beantwoorden, werd de uitleg gegeven door de interne verantwoordelijke van Adriaens zelf. Eindgebruikers konden hierdoor rekenen op gedetailleerde eerstelijns informatie. Dergelijk type demonstratiesessie zal eveneens in de tweede helft van 2019 verder georganiseerd worden. Zo wordt alvast een bezoek bij het voedingsbedrijf Colac (Beerse) gepland, waar op een bijzonder manier met regenwater wordt omgegaan. Ideeën voor nieuwe demonstratiesessies zijn uiteraard steeds welkom!

Naast het aanbrengen van informatie, kunnen eindgebruikers via het KO-Waterproject, met specifieke en uiteenlopende vragen, in contact gebracht worden met onze leden. Een succesvol voorbeeld hiervan is de NMBS. Via het project werden zij in contact gebracht met een expert om zo de laatste cruciale adviezen in te winnen voor de verdere bouw van hun nieuwe treinwasinstallaties in Kortrijk.

Doordat watercircle.be continu bezig is met technologiewacht (‘Flow of Technology’) kan u ook steeds in contact gebracht worden met academici, studies en eventueel andere eindgebruikers die ervaring hebben met dezelfde problemen als waar uw bedrijf tegenover staat. Daarnaast kunnen ook oplossingen, die reeds hun nut bewezen hebben in andere sectoren, aangereikt worden. Evenals met vragen omtrent materialen, wetgeving en subsidies kan u ook beroep voor doen op watercircle.be. Kortom, met het KO-Waterproject wordt de drempel gevoelig verlaagd zodat elk bedrijf de stap kan zetten naar een nog meer efficiëntere waterhuishouding.

Concreet: wat kan KO-Water betekenen voor uw bedrijf?

Dit project laat u vrijblijvend kennis maken met waterbesparende technologieën. Alle informatie rond het project wordt hiervoor aangereikt via onze website, LinkedIn, nieuwsbrieven, publicaties en presentaties. Verder worden via infosessies, co-creatiesessies en demonstratie-activiteiten succesvolle voorbeelden uit de industrie aangereikt. Hierdoor worden deelnemende bedrijven in contact gebracht met sector of bedrijfsspecifieke oplossingen waarmee u verder individueel of via ons aan de slag kan gaan. In dit proces wordt naast het proces-technische aspect evenzeer gekeken naar de potentieel ondersteunende beleidsmaatregelen. Dit alles resulteert in een concreet plan van aanpak voor waterbesparing op maat van uw bedrijf. Tenslotte zal watercircle.be ook na het project actief blijven inzetten op kennisborging via eigen organisatie en kennisinstituten (b.v. opleidingen).

Mocht u interesse hebben in deelname aan één van onze infosessies, heeft u vragen omtrent een bepaald topic, zou u graag een topic behandeld zien in een infosessie of heeft u specifieke vragen over uw waterhuishouding? Neem dan zeker contact op met één van onderstaande projectmedewerkers!

www.watercircle.be/project-ko-water of het KO-Water team: 

Meer info

Kiara Viaene

Projectmedewerker Oost- en West-Vlaanderen

kiara.viaene@watercircle.be

+32 491 91 80 77

Valérie Verjans

Projectmedewerker Antwerpen, Vlaams-Brabant, en Limburg

valerie.verjans@watercircle.be

+32 473 56 58 67