Oproep voor projecten rond duurzaamheid met een Europese dimensie

Om een meer duurzame toekomst te verzekeren moet ons voedingssysteem dringend veranderen. De ERA-NET projecten SUSFOOD2 en CORE Organic hebben dan ook de handen in elkaar geslagen en willen onderzoek en investeringen in dit kader ondersteunen. Hiertoe hebben ze zo maar even een netwerk van 21 financierende instanties uit 18 landen / regio's uitgebouwd, die € 9.485.000 samengebracht hebben voor een oproep voor internationaal onderzoek.

Deze projectoproep wil de evolutie naar een meer circulair en duurzaam voedingssysteem stimuleren en wil ook bijdragen aan de consumentenvraag naar meer diverse, gezonde, veilige en aantrekkelijke voeding.

De aanvragers worden aangemoedigd om een multidisciplinaire, zelfs systemische aanpak te handeren en de belangrijke actoren mee te nemen in hun project. In het kader van deze projectoproep werden een aantal concrete topics geselecteerd:

  • Topic 1: Resource-efficient, circular and zero-waste food systems
  • Topic 2: Diversity in food from filed to plate
  • Topic 3: Mild food processing
  • Topic 4: Sustainable and smart packaging

Meer info over deze internationale projectoproep en de nodige documenten vindt u hier. De officiële aankondiging zal plaatsvinden op 2 september. Met projectideeën of vragen kan u terecht bij Marie Demarcke en Veerle Rijckaert.

Infosessie voor de nieuwe oproep CORE-Organic en Susfood2 op 6 september 2019

Joint Call Pre Announcement - full document   

susfood2.PNG
core organic.PNG