Event branding icoon
30
november 2021

Hygiene for Food - Improve to excel in hygiene 2021

Kleine mensjes die cakerestjes opkuisen

Improve to excel in hygiene. ‘Hygiene for Food’ is één van de belangrijkste event rond reiniging, hygiëne monitoring en hygiënisch ontwerp voor de voedingsindustrie in Vlaanderen. Neem deel op 30 november.

Een hygiënische fabriek heeft ook een menselijk kantje

Op 30 november 2021 organiseren Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG België hun 7de editie van ‘Hygiene for Food’. Met een cross-sectoraal programma focussen we ons op nieuwste ontwikkelingen op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne in de voedingsindustrie. Europa bewandelt met zijn Green deal en Farm to Fork strategy een duidelijk pad om zijn toekomst als continent te verzekeren. Lastenboeken stellen steeds meer eisen. Hierdoor komt de ‘hygiëne-lat’ voor een voedingsbedrijf zeer hoog te liggen. Reinigings- en productieprocessen moeten duurzamer en efficiënter worden en de productkwaliteit beter gegarandeerd moet worden, … om competitief te blijven.

Naast een gepast food safety management systeem zijn ‘good practices’ in reiniging en onderhoud, gerichte hygiëne-monitoring en een doeltreffende aanpak van contaminatie-problemen vereist. Het continue verbeteren van de productielijnen, de omgeving, en de processen moet verder de weg vrijmaken om te komen tot een permanent hygiënische fabriek waarin operationele excellentie en een duurzaam agrovoedingssysteem realiteit worden.

Deze editie heeft ook aandacht voor de arbeidscultuur van een voedingsbedrijf. Verschillende instanties verwachten van voedingsbedrijven dat er binnen het bedrijf van management tot arbeider een voedselveiligheidscultuur heerst. Omdat dit thema op verschillende niveaus van een organisatie moet worden aangepakt organiseren we deze editie ook speciaal en voor de eerste maal een C-level-lunchsessie voor bedrijven van Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG. Jouw bedrijfsleider kan hierover in debat  gaan met andere bedrijfsleider over voedselveiligheidscultuur, dan kunnen zij zich inschrijven via volgende link.

Veranderen met het oog op de toekomst

Heel wat voedingsbedrijven zijn in volle verandering. Gedreven door schaalvergroting, nieuwe innovatieve productieprocessen, nieuwe regelgeving, uitbreiding van het productengamma, efficiëntieverbetering … wordt er heel wat geïnvesteerd in nieuwe machines, proceslijnen, productieruimtes en nieuwe fabrieken. Gelukkig grijpen vele van deze voedingsbedrijven de kans om bij de realisatie van hun plannen ook hygiëne naar een niveau hoger te tillen. Daarbij is kennis over nieuwe regelgeving, onderzoeksresultaten en innovaties onontbeerlijk. Maar hoe zet je die kennis om in de praktijk?

Het seminariegedeelte, met als centraal thema “VERBETEREN” verbindt theorie en praktijk tot een mooi geheel en is opgebouwd uit een 8-tal sessies.

Afsluiten doen we met een droogje en een natje aangeboden door EHEDG België.

Een professioneel klankbord

Met ‘Hygiene for Food’ willen we professionelen uit de industrie, academische wereld en overheid samenbrengen rond het thema ‘Hygiene For Food’ en hierdoor het overleg tussen voedingsbedrijven en toeleveranciers (machinebouwers, diensten-leveranciers, R&D- en kennisleveranciers, etc.) bevorderen, teneinde te komen tot 'World Class Hygiene in Food Production'.

Ook onze Inspiration Village wil hieraan bijdragen. Hier krijgen de deelnemers de kans om kennis te maken met aanbieders van nieuwe trends & producten op gebied van reiniging en hygiëne. Tijdens de geleide rondgang worden een 18-tal praktijkvoorbeelden voorgesteld.

Doelgroep

Producenten van levensmiddelen, toeleveranciers van producten of diensten (rond reiniging, hygiëne of kwaliteitsmanagement), machinebouwers, medewerkers universiteiten en onderzoeksinstituten, personen actief bij de overheid, studenten, etc.

Programma   

Sprekers   

Inspiration village

Een samenwerking tussen

Flanders' FOOD logo
Agoria
EHEDG logo

Praktische informatie

Wanneer

30 november 2021 van 09:00 tot 18:00

Waar

BluePoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Antwerpen

Tarief

 Lid Agoria: 270 Euro (excl. BTW)

 Lid Flanders' FOOD: 270 Euro (excl. BTW)

 Lid EHEDG: 270 Euro (excl. BTW)

 Relatie van één van de beursstandhouders (code vereist): 270 Euro (excl. BTW)

 Geen lid: 400 Euro (excl. BTW)

Bij inschrijving na 15 november 2021 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 75 Euro (excl. BTW). Indien uw inschrijving geannuleerd wordt na 15 november 2021, zal het volledige bedrag aangerekend worden.

Voor leden van Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG wordt de deelnameprijs van de 2de persoon met 45 EUR verlaagd (225 Euro).

Subsidiemogelijkheid: voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 (arbeiders en bedienden voedingsnijverheid) voorziet ALIMENTO VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE (sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs) in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 130 Euro per dag per persoon (max. 3 personen van hetzelfde bedrijf).

 

Covid Safe Ticket
Aan de ingang van het event zal aan alle deelnemers gevraagd worden een geldig Covid Safe Ticket voor te leggen en een identiteitsbewijs.

Taal

NL

Organisator

Flanders' FOOD, Agoria en EHEDG
Ik schrijf me in