Sojatexturen

Uitbreiding van de Food Pilot om een volledige Plant Protein Pilot te bekomen, waar het hele traject van eiwitrijke plantaardige grondstof tot geëxtrudeerd (HME) product op pilootschaal uitgevoerd kan worden

De Plant Protein Pilot is een EFRO-investeringsproject voor de uitbreiding van het Food Pilot Living lab met een pilootlijn voor het isoleren en concentreren van hoogwaardig eiwit uit plantaardige grondstoffen. Er zijn namelijk nog veel kennishiaten over de impact van verschillende verwerkingsstappen op de functionaliteit van plantaardige eiwitten.  Deze pilootlijn opent mogelijkheden om de verschillende processtappen gecontroleerd uit te voeren en de impact ervan te bestuderen om vervolgens het proces te optimaliseren. De Plant Protein lijn zal bestaan uit apparatuur voor het dehullen, ontvetten, centrifugeren, decanteren, klaren en opzuiveren van plantaardige proteïnen. Het creëren van deze pilootlijn maakt het mogelijk om eiwitconcentraten/isolaten te verwerken in diverse eindproducten van de bakkerij-, vlees-, zuivel- en andere sectoren, al dan niet met een tussenstap om het eiwit te texturiseren.  

Het project richt zich tot verschillende deelsectoren van de voedingssector. Voor de ingrediëntenleveranciers zal de pilootlijn een goede simulatie van hun proceslijnen vormen. Ook de rest van de voedingsindustrie zal gebaat zijn bij de gegenereerde kennis rond de verschillende plantaardige eiwitten en de impact van verschillende verwerkinsstappen. Onder andere de vlees-, bakkerij-, zuivel-, en bereide maaltijden-sector worden geconfronteerd met uitdagingen in het kader van de eiwittransitie en -diversificatie. Daarnaast komt ook de Vlaamse land- en tuinbouwsector in aanraking met de uitdaging om de wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten te koppelen aan een shift naar de valorisatie van plantaardige eiwitten. 

Projectpartners  

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. Het project is een samenwerking tussen ILVO en Flanders' FOOD en wordt gerealiseerd met de steun van Europa en Provincie Oost-Vlaanderen. 
 

Partners EFRO