Inzichten in de Authenticiteit Bepaling van Voedingsproducten

Hoe kunnen we zeker zijn dat onze voedingsproducten of grondstoffen authentiek zijn? Dat de oorsprong wel degelijk degene is die ons wordt vooropgesteld? Hoe kunnen we dit bepalen? Kan ook ik op deze technologieën beroep doen? Hoe gaat dit in zijn werk en wat zijn mijn voordelen?...

Wij kunnen jullie met enige trots onze 3de editie (23 mei 2019) aankondigen van de Foodday georganiseerd door Air Liquide, na het succes van de vorige edities op de schitterende locatie van Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem.

Na enkele schandalen en incidenten in het recente verleden heeft de voedingsindustrie onvermijdelijk imagoschade opgelopen en is de roep van de eindconsument , maar ook vanuit de voedingsindustrie , naar meer en doortastende controles groot. Eén van deze controles omvat het bepalen van de authenticiteit en de oorsprong van voedingsproducten.

De studiedag van Air Liquide heeft als ambitie om jullie enkele inzichten te verstrekken in originele methodes vanuit zowel theoretische als vanuit praktisch standpunten. Eén van de methodes in dit zogenaamd forensisch onderzoek is de analyse van stabiele isotopen in de te onderzoeken producten. De verhouding van stabiele isotopen is namelijk de onzichtbare vingerafdruk van een product of een dieet en leggen onmiskenbaar vast wat de authenticiteit of oorsprong is van het product in kwestie. 

Wat zijn stabiele isotopen?

Isotopen zijn atomen van hetzelfde chemische element en dus met hetzelfde aantal protonen maar met een verschillend aantal neutronen in de kern. Er zijn meer dan 2500 isotopen gekend , waarvan er ongeveer een 300 stabiel van zijn. Stabiel betekent concreet dat deze in de natuur voorkomen en bijgevolg ook in voedingsproducten. ( Koolstof C – Zuurstof O – Stikstof N , maar uiteraard niet alleen deze zijn van belang )

De verhouding van de stabiele isotopen is geografisch verschillend en kan bijgevolg bepalen waar een bepaald product vandaan komt. 

Voor wie is dit interessant ?

De gehele voedingsindustrie en de laboratoria voor voedingscontrole kunnen hierbij hun voordeel halen, maar bij uitbreiding ook de farmaceutische en gezondheidssector.

Wist je bijvoorbeeld dat analyse van isotopen kan helpen in het diagnosticeren van bepaalde ziektebeelden , bvb maagzweren? 

Hoe verloopt de dag ?

In de late namiddag van 23 mei zullen een 5 tal sprekers vanuit de academische en industriële sector , maar ook Flanders’Food , een lezing geven. Daarna wordt aan tafel gedurende een uitgebreid diner de kans geboden om met deze sprekers en collega’s uit de sector in detail van gedachten te wisselen. 

Hierbij een link naar de video’s gemaakt naar aanleiding van de vorige edities :

Locatie ?

Auberge du Pêcheur – Pontstraat 41 – 9831 Sint-Martens-Latem

https://www.auberge-du-pecheur.be/en/

Hoe deelnemen?

Plaatsen voor het event zijn beperkt om de kwaliteit ervan te waarborgen. Je kan alvast een mail sturen naar piet.decaluwe@airliquide.com om je reeds te registreren , zodat jouw plaats kan gereserveerd worden.

Binnen afzienbare tijd zal het gedetailleerde programma ( sprekers, tijdschema’s,…) aan jullie bekend gemaakt worden en kan je uiteraard nog beslissen of je al of niet zal deelnemen.

Voor degenen die wensen gebruik te maken van een overnachting kunnen ons alvast op de hoogte houden zodat wij Auberge du Pêcheur hiervan kunnen verwittigen.

Deelname is gratis , logeren dient ter plaatse verrekend te worden aan de voor de gelegenheid geldende tarieven met de Auberge.

Bij laattijdige afzegging ( de dag zelf) zal een no show up fee aangerekend worden van 180 €. Je kan jezelf steeds door een collega of iemand anders laten vervangen.

ILVO
Flanders' FOOD logo
Air Liquide