FLANDERS' FOOD RADAR

 • Binnen vijf jaar kunnen belangrijke product- en procesinnovaties gerealiseerd worden in de voedingsmiddelenindustrie door toepassing van nanotechnologie. Dit is een belangrijke conclusie van de 'Roadmap micro/nano in Food & Nutrition' die in de afgelopen maanden is uitgewerkt door Prisma & Partners en MinacNed (Nl). Verschillende toepassingen voor de voedingsindustrie worden eveneens gepresenteerd op de Flanders’ FOOD Technology day door Peter Ramaekers (WTCM) (Module Engineeren).
  26/10/2006
 • Ondermeer omwille van zijn corrosiewerende eigenschappen en microbiële hygiëne wordt roestvast staal (RVS) in de Voedingsindustrie vaak gebruikt als duurzaam materiaal voor procesinstallaties en gebouwen. Toch is roestvast staal niet onaantastbaar. Door kennis van materiaalsoorten, hun eigenschappen en hun toepassingsgebied zal Johan Dedeene (Clusta) op de Flanders’ FOOD Technology day aantonen hoe aantasting van RVS vermeden kan worden.
  26/10/2006
 • Kunststoffen worden in de voedingsindustrie ingezet als barrière tegen zuurstof, water, stoom, CO2 en aroma's. Een overzicht van de kunsstoffen die aangewend kunnen worden voor een totale of selectieve barrière, wordt gegeven op de Flanders’ FOOD Technology day door Jacques Halleux (WTCM) en in onderstaand artikel.
  26/10/2006
 • Op de Flanders’ FOOD Technology day komt eveneens de invloed van verpakking op de ontwikkeling van micro-organismen (Frank Devlieghere, UGent) en op de fysico-chemische houdbaarheid (Bruno De Meulenaer, UGent) aan bod. Om microbiologische groei en oxidatie tegen te gaan, worden levensmiddelen meer en meer zuurstofvrij verpakt. Omwille van kwalitatieve vereisten dienen bepaalde voedingsmiddelen echter verpakt te worden bij verhoogde zuurstofconcentraties. In dit geval komt het er op aan om een goed evenwicht te vinden tussen houdbaarheid en kwaliteit.
  26/10/2006
 • In haar doctoraatsonderzoek ging Marga Veldhuizen (Universiteit van Utrecht) na welke relatie er bestaat tussen subjectieve intensiteit en aangenaamheid in smaak. Ze concludeerde onder andere dat smaakwaarneming gestuurd kan worden door de verwachtingen van proefpersonen te beïnvloeden.
  26/10/2006
 • Vanwege de vraag van de consument naar hoogkwalitatieve levensmiddelen worden nieuwe en geoptimaliseerde/verbeterde technieken voor de bewaring van levensmiddelen ontwikkeld. Eén van deze nieuwe technieken is de hogedruktechnologie. Deze technologie wordt uitvoerig besproken op de Flanders’ FOOD technology day in de lezingen ‘Thermische behandeling onder druk?’ door Marc Hendrickx en Chris Michiels en ‘High pressure processing in food industry’ door Carole Tonello.
  26/10/2006
 • Uit onderzoek aan de universiteit van Wageningen blijkt dat de toevoeging van smaakstoffen aan voeding van ouderen geen effect heeft op de eetlust van ouderen.
  12/10/2006
 • Coënzyme Q is een krachtig antioxidant dat essentieel is voor de productie van energie in ons lichaam. De ondersteunende rol van coënzyme Q bij verschillende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en kanker is een wereldwijd onderwerp van onderzoek.
  12/10/2006
 • In het kader van het Europees onderzoeksproject Nutra Cells voerde het team van professor Oscar Kuipers onderzoek naar een bacterie die in staat is galactose en/of lactose te verwijderen uit zuivelproducten. Door ingrepen in het genetisch materiaal van een bepaalde Lactobacillus lactis stam, slaagden ze erin om deze stam glucose te doen produceren vanuit lactose.
  12/10/2006
 • De reologie van een koekjesdeeg en de eindkwaliteit van het koekje kan beïnvloed worden door het type vet.
  12/10/2006