Flanders’ FOOD zoekt 2 innovatiemanagers!

Flanders’ FOOD zoekt 2 innovatiemanagers!

Flanders’ FOOD is op zoek naar 2 innovatiemanagers. Gedreven en gepassioneerde mensen die Vlaamse voedingsbedrijven overtuigen om hun grenzen te verleggen zodat ze nieuwe producten, processen en bedrijfsmodellen ontwikkelen en implementeren. Flanders’ FOOD wenst de excellente wetenschappelijke kennis in Vlaanderen te laten renderen zodat onze bedrijven kunnen groeien en verder exporteren.

Het mantra van Flanders’ FOOD is samenwerken. Samenwerken als team, maar ook samenwerken met de werknemers van de leden-bedrijven, met onderzoekers van Vlaamse universiteiten, ILVO, imec, VITO, VIB, hogescholen, … en steeds meer ook met buitenlandse bedrijven en kennispartners.

Als innovatiemanager ben je het klankbord van en voor bedrijven om hun innovatieprojecten te helpen realiseren. Je brengt bedrijven samen met kennispartners en dienstverleners en je adviseert hoe hun projecten kunnen gefinancierd worden. Ook diepgaandere begeleiding van meer strategische aard i.v.m. lange termijn innovatie in de voedingsindustrie zit in je pakket. Een innovatiemanager staat niet aan de zijlijn, bij opstart van nieuwe projecten ben je de projectmanager en de belangrijke verbinder tussen bedrijven en kennispartners in het project. Je trekt mee en je zorgt ervoor dat de projectdoelen gehaald worden binnen de voorziene budgetten.

Je hebt een zeer uitgebreid interessegebied en een gezonde nieuwsgierigheid. Je neemt snel nieuwe kennis op en deelt die graag met je collega’s. Je steeds opnieuw inwerken in thema’s en onderwerpen schrikt je niet af, net zo min als het organiseren van een seminarie of workshop of brainstorm. Je hebt een vlotte pen en kan bevattelijke teksten schrijven over wetenschappelijke informatie. Netwerken is een belangrijke ‘skill’ van een innovatiemanager en je kunt vlot communiceren, relaties opbouwen en presenteren voor grotere groepen. Flanders’ FOOD werkt met subsidies, dus we verwachten van de innovatiemanager ook de nauwkeurigheid om te voldoen aan alle noodzakelijke administratie om projectverslagen te maken.

Voor deze job is het belangrijk dat je zowel technisch-wetenschappelijke als bedrijfseconomische interesse hebt. De job is boeiend en heel afwisselend, maar dat is terzelfdertijd veeleisend en verwacht een flexibele instelling. De meeste innovatiemanagers bij Flanders’ FOOD hebben een masteropleiding, sommige met doctoraat, maar dat is geen must, want ervaring, leergierigheid, luisterbereidheid en gedrevenheid zijn de meer belangrijke competenties. Flanders’ FOOD staat open voor iedereen en streeft diversiteit na. Een grondige kennis van het Nederlands is strikt noodzakelijk en een goede kennis van het Engels is belangrijk.

Je komt terecht in een dynamisch team met veel autonomie en verantwoordelijkheid. We gaan op een respectvolle en informele manier om met elkaar en we geven elkaar kansen om te groeien.

Flanders’ FOOD heeft haar hoofdkantoor in Brussel en een satelliet kantoor in Roeselare. De meeste leden-bedrijven hebben hun activiteiten in West- en Oost-Vlaanderen, dus dat is een belangrijk werkgebied. Innovatiemanagers zijn weinig op kantoor, veel op verplaatsing. Tijdens de corona pandemie wordt er heel veel thuisgewerkt en hiervoor worden de nodige werkmiddelen en tools voorzien.

Voor wat hoort wat en de juiste persoon op de juiste plaats geniet dan ook van een aantrekkelijk verloningspakket voor zoveel inzet en engagement.

We verwachten van een innovatiemanager voldoende flexibiliteit inzake thema’s en specialisaties en de taken worden verdeeld via expertrollen.

Volgende expertrollen zijn vacant:

1) Innovatiemanager “VOEDINGSFABRIEK VAN DE TOEKOMST, LUIK DIGITALISERING”

Het programma ‘World Class Food Production’ is het hart van de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van Flanders’ FOOD. Operationele excellentie, productie van kwaliteitsvolle, lekker en voedselveilige producten is de kern van elk voedingsbedrijf van de toekomst. Digitalisatie biedt niet alleen opportuniteiten om nog flexibeler en efficiënter te kunnen produceren, maar plaatst ook de voedingsfabrieken in het ecosysteem van de agrovoedingsindustrie door ze te connecteren met boeren/tuinders, retail en klanten. Flanders’ FOOD heeft momenteel een 10-tal projecten in uitvoering in dit domein en werkt hiervoor samen met technologie-kennispartners zoals Sirris en imec en leden-bedrijven uit de hoogtechnologische sector. De roadmap op 10 jaar wordt verder uitgewerkt en nieuwe projecten staan in de steigers. Het domein past in de visie van de Vlaamse regering als transitiedomein rond industrie 4.0. We verwachten de volgende jaren steeds meer activiteiten in dit domein. Er werden 2 Europese projecten goedgekeurd waarin Flanders’ FOOD een leidende rol heeft. Flanders’ FOOD is coördinator van een EU-platform rond ‘smart sensors 4 agrifood’ en wil op deze manier de excellentie van de Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen in de verf zetten op Europees vlak.

In eerste instantie zoeken we een nieuwe collega die lopende projecten kan opvolgen. Deze innovatiemanager zal Flanders’ FOOD collega’s ondersteunen bij collectieve projecten (zoals DigiTrack, Operator 4.0, Living Lab Agrifood 4.0) en zal o.a. ook de thematische events binnen het contract Industrie Partnerschap mee organiseren.

Voor deze functie zoeken we een innovatiemanager die begrijpt hoe een voedingsbedrijf ‘draait’ en een gezonde interesse of kennis heeft in het domein van productie-automatisatie en weet heeft van ontwikkelingen op het vlak van AI, IoT, blockchain, dataverwerking, enz. en die met deze kennis aan de slag wil gaan met voedingsbedrijven. Deze functie staat open voor starters, een kortere productie-ervaring in een voedingsbedrijf (3 tot 5 jaar) kan een plus zijn.

2) Innovatiemanager “NUTRITIE”

Het nieuwere onderzoeks- en innovatie programma ‘Personalised Food Products & Healthy Diets’ brengt heel wat uitdagingen mee voor de toekomst van ons voedingssysteem. Met deze onderzoeks- en innovatietopics zetten we in op de belangrijke maatschappelijke uitdaging op vlak van de impact van voeding op de gezondheid. Binnen dit thema werden recent een aantal nieuwe projecten opgestart en de uitrol van de strategische agenda onder de vorm van een roadmap staat aan het begin van projectgeneratie van vele nieuwe concepten.

In eerste instantie zoeken we een nieuwe collega die ondersteuning kan bieden bij de uitvoering van collectieve projecten (Mastercall 2.0 waarbij kennis over nutritie en alternatieve grondstoffen overgedragen wordt naar bakkerijen, beenhouwerijen, chocolatiers en brasserie-chefs en het project FoodCare waarbij Flanders’ FOOD in de nieuwe pilootinfrastructuur in Roeselare samen met VIVES en ILVO bedrijven willen ondersteunen bij het onderzoek van bereidings- en bewaarprocessen van maaltijden, ook voor de zorg). Bijkomend zal deze innovatiemanager Flanders’ FOOD collega’s ondersteunen bij het opzetten en uitwerken van nieuwe projecten binnen het programma ‘Personalised Food Products & Healthy Diets’.

Voor deze functie zoeken we een innovatiemanager die vanuit een brede interesse rond voedingsingrediënten wil bijdragen tot de oplossingen van de maatschappelijke uitdagingen. Deze functie staat open voor starters, een kortere ervaring in het ecosysteem van de bovenvermelde thema’s (3 tot 5 jaar) kan een plus zijn. De kandidaat innovatiemanager moet bereid zijn om minstens 2 dagen per week vanuit de site in Roeselare te werken (Huis van de Voeding).

Voel je je aangesproken ?

Stuur je motivatiebrief met kort cv naar Inge Arents (algemeen directeur), inge.arents@flandersfood.com – 0477/697263. Geef in je motivatiebrief aan welk van de 2 rollen je het meest aanspreekt en geef ook aan op welk terrein je het meest ervaring of interesse hebt: verbinding van strategisch wetenschappelijk onderzoek naar productontwikkeling, het hands-on adviseren van bedrijven vanuit stand-der-techniek kennis, matchmaking tussen bedrijven of bedrijven en kennispartners, Vlaams of internationaal of kennis van het subsidielandschap rond innovatie.

Meer achtergrondinformatie ?

Zie onze website www.flandersfood.com. Flanders’ FOOD is als innovatieplatform de schakel tussen bedrijven uit de agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren, de (Vlaamse) overheid en alle kennispartners in Vlaanderen die willen intekenen op de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de sector. Flanders’ FOOD is actief op regionaal, nationaal en internationaal niveau waarbij de Europese dimensie op alle vlakken belangrijk is. Flanders’ FOOD vormt de speerpuntcluster AgriFood.

 

Download de vacature als PDF