Flanders' FOOD zoekt drie nieuwe innovatiemanagers

Flanders' FOOD zoekt drie nieuwe innovatiemanagers

Flanders’ FOOD is op zoek naar 3 innovatiemanagers. Gedreven en gepassioneerde mensen die Vlaamse voedingsbedrijven overtuigen om hun grenzen te verleggen zodat ze nieuwe producten, processen en bedrijfsmodellen ontwikkelen en implementeren. Flanders’ FOOD wenst de excellente wetenschappelijke kennis in Vlaanderen te laten renderen zodat onze bedrijven kunnen groeien en verder exporteren.

Het mantra van Flanders’ FOOD is samenwerken. Samenwerken als team, maar ook samenwerken met de werknemers van de leden-bedrijven, met onderzoekers van Vlaamse universiteiten, ILVO, imec, VITO, VIB, hogescholen, … en steeds meer ook met buitenlandse bedrijven en kennispartners.

Als innovatiemanager ben je het klankbord van en voor bedrijven om hun innovatieprojecten te helpen realiseren. Je brengt bedrijven samen met kennispartners en dienstverleners en je adviseert hoe hun projecten kunnen gefinancierd worden. Ook diepgaandere begeleiding van meer strategische aard i.v.m. lange termijn innovatie in de voedingsindustrie zit in je pakket. Een innovatiemanager staat niet aan de zijlijn, bij opstart van nieuwe projecten ben je de projectmanager en de belangrijke verbinder tussen bedrijven en kennispartners in het project. Je trekt mee en je zorgt ervoor dat de projectdoelen gehaald worden.

Je hebt een zeer uitgebreid interessegebied en een gezonde nieuwsgierigheid. Je neemt snel nieuwe kennis op en deelt die graag met je collega’s. Je steeds opnieuw inwerken in thema’s en onderwerpen schrikt je niet af, net zo min als het organiseren van een seminarie of workshop of brainstorm. Je hebt een vlotte pen en kan bevattelijke teksten schrijven over wetenschappelijke informatie. Netwerken is een belangrijke ‘skill’ van een innovatiemanager en je kunt vlot communiceren, relaties opbouwen en presenteren voor grotere groepen.

Voor deze job is het belangrijk dat je zowel technisch-wetenschappelijke als bedrijfseconomische interesse hebt. Voor elk van de 3 innovatiemanagers is een masteropleiding (of gelijkwaardig door ervaring) een must. Flanders’ FOOD staat open voor iedereen en streeft diversiteit na. Een grondige kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Engels zijn strikt noodzakelijk.

Je komt terecht in een dynamisch team met veel autonomie en verantwoordelijkheid. We gaan op een respectvolle en informele manier om met elkaar en we geven elkaar kansen om te groeien.

Flanders’ FOOD heeft haar hoofdkantoor in Brussel en een satelliet kantoor in Roeselare. De meeste leden-bedrijven hebben hun activiteiten in West- en Oost-Vlaanderen, dus dat is een belangrijk werkgebied. Innovatiemanagers zijn weinig op kantoor, veel op verplaatsing.

Voor wat hoort wat en de juiste persoon op de juiste plaats geniet dan ook van een aantrekkelijk verloningspakket voor zoveel inzet en engagement.

We verwachten van een innovatiemanager voldoende flexibiliteit inzake thema’s en specialisaties en de taken worden verdeeld via expertrollen.

Volgende expertrollen zijn vacant:

1) Innovatiemanager food factory of the future

Het programma ‘World Class Food Production’ is het hart van de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van Flanders’ FOOD. Operationele excellentie, productie van kwaliteitsvolle, lekkere en voedselveilige producten is de kern van elk voedingsbedrijf van de toekomst. Digitalisatie biedt niet alleen opportuniteiten om nog flexibeler en efficiënter te kunnen produceren, maar plaatst ook de voedingsfabrieken in het ecosysteem van de agrovoedingsindustrie door ze te connecteren met boeren/tuinders, retail en klanten. Flanders’ FOOD heeft momenteel een 10-tal projecten in uitvoering in dit domein en werkt hiervoor samen met technologie-kennispartners zoals Sirris en imec en leden-bedrijven uit de hoogtechnologische sector. De roadmap op 10 jaar wordt verder uitgewerkt en nieuwe projecten staan in de stijgers. Het domein past in de visie van de Vlaamse regering als transitiedomein rond industrie 4.0. We verwachten de volgende jaren steeds meer activiteiten in dit domein. Recent werden 2 Europese projecten goedgekeurd waarin Flanders’ FOOD een leidende rol heeft. Flanders’ FOOD is coördinator van een EU-platform rond ‘smart sensors for agrifood’ en wil op deze manier de excellentie van de Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen in de verf zetten op Europees vlak. In eerste instantie zoeken we een nieuwe collega die lopende projecten kan opvolgen terwijl de ervaren collega’s de Europese uitrol doen.

Voor deze functie zoeken we een innovatiemanager die vertrekt vanuit een basiskennis in het domein van productie-automatisatie en weet heeft van ontwikkelingen op het vlak van IoT, blockchain, dataverwerking, enz. en die met deze kennis aan de slag gaat binnen de voedingsbedrijven. Een interesse voor de voedingsindustrie blijft nodig. Deze functie staat open voor starters, een kortere R&D ervaring (3 tot 5 jaar) kan een plus zijn.

2) Innovatiemanager new food products

In dit transversale strategische domein werkt Flanders’ FOOD samen met de andere innovatieplatformen/speerpuntclusters zoals de Blauwe Cluster en Catalisti en onderzoeksorganisaties zoals ILVO en VITO en diverse universitaire groepen. Er zijn internationale projecten verbonden aan het thema zoals het Eranet Blue Bio (gericht op biomassa uit de zee) en Susfood (duurzame voeding). Flanders’ FOOD is ook lid, in naam van de kmo’s, van het internationale Biobased Industry Consortium (BIC, JTU BBI). Het domein past in de visie van de Vlaamse regering als transitiedomein rond circulaire economie. We verwachten de volgende jaren steeds meer activiteiten in dit domein. Er wordt een roadmap grondstoftransitie opgestart waarvoor het project CropExplore een eerste bouwblok is.

Voor deze functie zoeken we een innovatiemanager die vanuit de (toegepaste) biologische wetenschappen kan meedenken met onderzoekers. Deze functie staat open voor starters, een kortere R&D ervaring (3 tot 5 jaar) kan een plus zijn.

3) Innovatiemanager agrifood

Het programma ‘Sustainable & Resilient Agrifoodsystem’ is een belangrijke basisbouwsteen van de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van Flanders’ FOOD. De leden-bedrijven hebben duidelijk aangegeven dat er in de toekomst, ook voor innovatie, meer moet samengewerkt worden over de keten heen. Het ketendenken zal in de toekomst verdwijnen. Systeeminnovatie wordt de toekomst en het ecosysteem rond de voedingsindustrie moet in elke innovatie een belangrijke rol krijgen, zowel de boer/tuinder als de consument. De eerste roadmaps die uitgerold worden door Flanders’ FOOD zijn graan-bakkerijproduct, varken-charcuterie, aardappel-friet en plant-veggie. In eerste instantie is er nood voor verdere ondersteuning van bedrijven in de roadmap varken-charcuterie en aardappel-friet.

Deze functie is gericht op ervaren innovatiemanagers die een goede kennis hebben van de agro-kant van de voedingsketen. Bij voorkeur is er bedrijfservaring in de verbinding tussen boer/tuinder en voedingsverwerkende bedrijven. Een ervaring van 5 à 10 jaar in dit domein is een minimum.

 

Voel je je aangesproken ?

Stuur je motivatiebrief met kort cv naar Inge Arents (algemeen directeur), inge.arents@flandersfood.com – 0477/697263. Geef in je motivatiebrief aan welk van de 3 expertrollen je het meest aanspreekt en geef ook aan op welk terrein je het meest ervaring of interesse hebt: verbinding van strategisch wetenschappelijk onderzoek naar productontwikkeling, het hands-on adviseren van bedrijven vanuit stand-der-techniek kennis, matchmaking tussen bedrijven of bedrijven en kennispartners, Vlaams of internationaal of kennis van het subsidielandschap rond innovatie.

 

Meer achtergrondinformatie ?

Flanders’ FOOD is de schakel tussen bedrijven uit de agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren, de (Vlaamse) overheid en alle kennispartners in Vlaanderen die willen intekenen op de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de sector. Flanders’ FOOD is actief op regionaal, nationaal en internationaal niveau waarbij de Europese dimensie op alle vlakken belangrijk is.