De laatste ontwikkelingen omtrent reiniging en desinfectie en de strijd tegen biofilms in de voedingsnijverheid

De laatste ontwikkelingen omtrent reiniging en desinfectie en de strijd tegen biofilms in de voedingsnijverheid

Bacteriën zijn hardnekkig! Elk jaar opnieuw moeten vele voedingsbedrijven leren omgaan met omgevingsbesmettingen. Meerdere gemediatiseerde incidenten hebben het belang van deze problematiek aangetoond en vooral de gevolgen op het imago van het voedingsbedrijf en de ganse sector.

DOELGROEP

Labo- en R&D-medewerkers, verpakkingsverantwoordelijken of kwaliteitsverantwoordelijken.

Diverse studies tonen aan dat de actuele methodes van reinigen en desinfectie op hun limieten botsen, en meer in het bijzonder de strijd tegen biofilms. In hun continue zoektocht om dit type besmetting te voorkomen, werken meerdere onderzoeksinstellingen en bedrijven samen op zoek naar innovatieve oplossingen.

Daarom dit seminarie, uitgewerkt door Alimento, Flanders’Food en Wagralim, met als doelstellingen : 

  • Een globaal overzicht omtrent het risico op besmettingen in de voedingsnijverheid,
  • De stand van zaken betreffende het laatste onderzoek en de innovatieve ontwikkelingen.
  • Geïllustreerd met praktische voorbeelden van omgevings-besmettingen, de strijd tegen biofilms en de mogelijke doorgedreven oplossingen bij reiniging en desinfectie.

INHOUD

Met simultane vertaling Nederlands-Frans

8h30-9h00 Onthaal

9h00-9h15 Inleiding Flander’s Food/Wagralim/Alimento

1. Food safety and environmental contamination in the food chain

9h15-10h00 Frank Devlieghere - Ugent

10h00-10h15 Koffiepauze

2. Cleaning and disinfection methods in food processing

10h15-11h00 Véronique Delcenserie - ULiège

11h00-12h00 Koen de Reu - ILVO

12h00-12h45 Lunch

3. Biofilms in agri-food industries

12h45-13h30 Pr Briandet - Micalis

13h30-14h15 Sharon Maes - ILVO

14h15-14h45 Koffiepauze

4. Managing cleaning and disinfection in the agri-Food Industries

14h45-15h30 Hervé Gnambadoé - HQT conseils

15h30-16h15 Nicolas Rossi - Actalia

16h15-16h30 Conclusie en afsluiten

16h30 Drink - networking 

LESGEVERS

Frank Devlieghere UGent - Véronique Delcenserie, Uliège - Koen de Reu, ILVO, Pr Briandet, Micalis - Sharon Maes, ILVO - Hervé Gnambadoé, HQT conseils - Nicolas Rossi, Actalia

PRIJS

150 EUR per deelnemer

CONTACTEER ALIMENTO

Herbert Matthys 

Adviseur 

+32 473 654 276

Schrijf hier nu in!