Veelzijdige communicatie expert

Veelzijdige communicatie expert

Flanders' FOOD is de schakel tussen bedrijven van de agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren, de overheid en de kennispartners (universiteiten, hogescholen en andere onderzoekscentra). Kortom Flanders' FOOD is het aanspreekpunt voor innovatie in de voedingsindustrie. Flanders' FOOD is actief op regionaal, nationaal en internationaal niveau waarbij vooral de Europese dimensie van de activiteiten een sterk stijgende lijn vertoont.

Flanders' FOOD is de centrale spil in de speerpuntcluster voor de agrovoedingsbedrijven en heeft hiermee het engagement van de Vlaamse overheid dat er innovatiebudgetten zijn om de groei van de Vlaamse voedingsindustrie te ondersteunen. De strategie voor de volgende 10 jaar werd uitgewerkt en valt uiteen in 4 strategische dimensies: 2 business gedreven dimensies (versnellen en efficiënter maken van innovatie bij de bedrijven door hen te ondersteunen via een netwerk van partners en piloten, creatie van nieuwe waardeketens en zoeken van businessopportuniteiten in de domeinen industrie  4.0, circulaire economie en healthy diets) en 2 kennisgedreven dimensies (nieuwe kennis opbouwen gaande van strategisch onderzoek tot applicatie onderzoek en zorgen dat die kennis bij de bedrijven terecht komt). Voor het versterken van hun interne en externe communicatie is Flanders' FOOD op zoek naar een (m/v):

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als Veelzijdige Communicatie Expert ontwikkelt u, samen met de collega’s, een algemeen intern en extern communicatiebeleid en het bijhorende communicatieplan. U staat ook in voor de praktische uitvoering ervan. U zorgt ervoor dat Flanders’ FOOD op een vlotte en toegankelijke manier communiceert met haar talrijke stakeholders. Dit alles doet u steeds in nauw overleg met uw verantwoordelijke, de Directeur Flanders’ FOOD. Verder kunnen uw belangrijkste taken als volgt omschreven worden:

 1. Ontwikkelen en up to date houden van een nieuwe website evenals de redactie van de hiervoor intern gegenereerde content. Dit omhelst roadmaps en hun visualisatie, video’s, blogs, vlogs,...
 2. Het ontwikkelen en uitvoeren van een effectieve communicatie-aanpak voor elk van de doelgroepen en communities die u samen met de community manager en collega’s uitwerkt
 3. Helpen verspreiden van de innovatieboodschap naar de industrie toe en hen inspireren om te innoveren (bvb door het proactief plaatsen van artikels in vaktijdschriften en kwaliteitskranten, door nieuwsbrieven,...)
 4. Opbouwen en verzorgen van uitstekende relaties met de relevante perskanalen, inclusief audio-visuele media en de geschreven pers
 5. Uitbouwen van een sterke interne communicatiecultuur door effectief en efficiënt capteren, delen en archiveren van informatie (bvb via sharepoint, electronisch bord,...)
 6. Actief verder uitwerken van de moderne communicatie via de digitale mediakanalen inclusief audio- en visuele middelen
 7. Optreden als verantwoordelijke voor de juiste projectcommunicatie waarbij u verankerd bent in de respectievelijke projectgroepen

BEKWAAMHEDEN EN VEREISTE ERVARING

Deze erg interessante en uitdagende functie omvat een sterk coördinerende dimensie die veel doorzettingsvermogen en diplomatie vereist. Goede kandidaten bezitten liefst een eerste ervaring in moderne en traditionele communicatie. Verder dienen kandidaten te voldoen aan volgende bijkomende eisen:

 1. Minimum Bachelor diploma in (marketing)communicatie of journalistiek. Kennis van of sterke interesse in de voedingssector, (bio)-wetenschappelijke onderwerpen en innovatie vormen een belangrijke troef
 2. Beschikken over sterke redactionele vaardigheden in uitstekend Nederlands en Engels (mondeling en geschreven) is absoluut noodzakelijk
 3. Grote leergierigheid bezitten evenals een generalistische instelling en een breed interesseveld voor alle dimensies van de moderne communicatie
 4. Beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden met inbegrip van uitstekende presentatiecapaciteiten
 5. Zich goed voelen in een kleinere organisatie waarvan de cultuur te vergelijken valt met een KMO; gedrevenheid, zin voor initiatief, flexibiliteit, constructiviteit en intellectuele alertheid zijn belangrijke kenmerken hiervan
 6. Sterk niet-hierarchisch leiderschap kunnen tonen evenals voldoende diplomatie die kan rekening houden met gevoeligheden van alle gesprekspartners, zowel intern als extern
 7. Zowel zelfstandig als in team kunnen werken en sterke vaardigheden bezitten in timemanagement, prioriteitenstelling en informatie-uitwisseling

WAT BIEDT FLANDERS’ FOOD U?

 • Een zeer interessante en multi-dimensionele functie binnen een organisatie waarin een dynamische en collegiale sfeer heerst
 • Een competitieve verloning
 • Interessant pakket extralegale voordelen
 • De kans om bij te dragen aan het succes en de verdere uitbouw van Flanders’ FOOD binnen een heel boeiende en belangrijke industriële sector

Interesse? Vragen?

Aarzel niet om GERT OLEFS te contacteren +32 499 14 33 48 van 09u tot 20u van maandag tot vrijdag en van 11u tot 17u op zaterdag. U kan eveneens uw cv en motivatiebrief versturen naar jobs@hcinternational.biz . Wij contacteren elke kandidaat per mail of per telefoon en behandelen elke kandidatuur met discretie. Human Capital International werkt steeds op exclusieve basis met haar klanten. www.hcinternational.biz