De smaak ontrafeld …! Cyclus van workshops over sensorische kwaliteit van wijn, koffie en charcuterie

De smaak ontrafeld …! Cyclus van workshops over sensorische kwaliteit van wijn, koffie en charcuterie

Tijdens deze workshops met degustaties zal de sensorische kwaliteit van enkele belangrijke voedingsmiddelen zoals wijn, koffie en charcuterie ontrafeld worden. Flavourbeïnvloedende factoren worden in kaart gebracht. Tijdens de degustaties worden smaakvolle referentieproducten geproefd en gebruik gemaakt van productspecifieke flavour language.

PRODUCTSPECIFIEKE WORKSHOPS OVER SENSORISCHE KWALITEIT met degustaties

 

DE SMAAK ONTRAFELD …!

Wijn (16 oktober 2017)

Koffie (26 oktober 2017)

Charcuterie (13 november 2017)

 

Organisatie: SENSTECH en Ter Groene Poorte

12.30 u - 17.00 u

Ter Groene Poorte, Huis van de Gastronomie

Groenepoortdreef 17, BE-8200 Brugge

De zintuiglijk waarneembare eigenschappen (uitzicht, textuur, smaak, …) spelen een essentiële rol bij de appreciatie van voedingsmiddelen door de consument en zijn van groot belang voor de concurrentiepositie van voedings- en horecabedrijven. De smaak van een voedingsmiddel is hierbij de moeilijkst te karakteriseren factor.

Tijdens deze productspecifieke workshops met degustaties zal de sensorische kwaliteit van enkele belangrijke voedingsmiddelen zoals koffie, charcuterie en wijn ontrafeld worden. Invloedsfactoren die in belangrijke mate de sensorische kwaliteit beïnvloeden, worden in kaart gebracht. Tijdens de degustaties worden smaakvolle referentieproducten geproefd en gebruik gemaakt van productspecifieke flavour language.

PROGRAMMA

12.30 u - 13.30 u ontvangst met broodjes

13.30 u - 14.00 u inleiding: smaakperceptie en moleculaire basis van smaak

14.00 u - 14.30 u meten van smaakbepalende invloedsfactoren

14.30 u - 15.15 u invloedsfactoren van sensorische kwaliteit

15.15 u - 15.45 u degustatie 1 met bespreking; flavour language

15.45 u - 16.15 u rondleiding/voorstelling Ter Groene Poorte en Huis van de Gastronomie

16.15 u - 16.45 u degustatie 2 met bespreking; flavour language

16.45 u - 17.00 u slotbemerkingen

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot werknemers uit voedings-, catering- en horecabedrijven (kwaliteit, productontwikkeling, marketing, …). Omwille van praktische redenen (degustaties) wordt het aantal deelnemers beperkt.

SPREKERS

Em. prof. dr. Patrick Dirinck heeft zijn loopbaan gewijd aan het begrijpen van de smaak van levensmiddelen en van de geurkarakteristieken van verpakkingsmaterialen. Hij was respectievelijk verbonden aan Universiteit Gent, KAHO Sint-Lieven en de Associatie KU Leuven. Hij is auteur van een 130-tal publicaties betreffende geur en smaak en heeft met tientallen bedrijven samengewerkt in het kader van onderzoeksprojecten en bilaterale, confidentiële bedrijfsprojecten. Thans is hij zaakvoerder van Odour & Flavour Consultancy bvba.

Dr. Inge Dirinck is technologisch adviseur van het Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen (SENSTECH) en verantwoordelijk voor SENSNET vzw. SENSNET vzw is een consortium van levensmiddelen- en verpakkings-bedrijven én kennispartners met specifieke interesse voor de sensorische eigenschappen van voedingsmiddelen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen.

DEELNAME

• SENSNET-leden: € 80,00

• andere deelnemers: € 120,00

Syllabus, lunch, dranken en degustaties zijn inbegrepen in de deelnameprijs (excl. btw). Het aantal deelnemers is beperkt. 

Alimento (vroegere IPV) geeft een tussenkomt van € 60,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

INSCHRIJVING

Online inschrijven via de website van SENSTECH (www.senstech.be).