Belgian Health Ingredients Group

Belgian Health Ingredients Group

Om de uitdagingen van morgen aan te gaan met betrekking tot welzijn en voeding, hebben Belgische bedrijven die bezig zijn met gezonde ingrediënten de handen in elkaar geslagen en in 2012 de 'Belgian Health Ingredients Group' (BHIG) opgericht. Deze groep van bedrijven biedt een brede waaier aan oplossingen die een antwoord kunnen bieden op diverse uitdagingen met betrekking tot nutritie. Alle ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong en tailor-made om aan de specfieke eisen van de consument te voldoen. Deze groep bedrijven wil een voorstrekkersrol spelen in deze markt en maakt ook werk van een kwaliteitslabel onder het toeziend oog van een wetenschappelijk committee. Geïnteresseerd om ook lid te worden?

Wat is BHIG?

BHIG is een groep producenten van gezonde ingrediënten, met:

 • een hoge kwaliteit
 • markt- en technische expertise
 • ondersteuning met betrekking tot wetgeving
 • tailor-made oplossingen voor voedingsproducenten

Historiek

in 2010 wilde een groep bedrijven een cluster oprichten met als focus voeding en gezondheid. Het innovatieplatform WagrALIM (Waalse tegenhanger van Flanders' FOOD) besloot om het project te ondersteunen (logistiek, financieel en in kind). De 'BHIG' is dan ook in 2012 officieel van start gegaan en heeft op vandaag 11 leden, actief in de gezonde voedingsingrediënten.

Onder de brand 'BHIG Natural' (in ontwikkeling) verdelen de leden bedrijven hun natuurlijke en hoog kwalitatieve ingrediënten.

Wat zijn de doelen?

 • Verdedigen en promoten (wetenschappelijk gefundeerd) van de positieve effecten van de ingrediënten van de leden
 • Onderzoek stimuleren en opzetten met betrekking tot voeding en gezondheid en dit in de brede zin van het woord (wetenschappelijk, economisch en wetgeving)
 • Visibiliteit en credibiliteit vergroten van de leden
 • Uitwisseling van contacten en informatie tussen de leden stimuleren
 • Verschillende competenties verzekeren (nutritioneel, legaal)
 • Gezamenlijke events (beurzen, seminaries,...)
 • Ontwikkelen van een marketing strategie ter ondersteuning van export en ontwikkelen van een gemeenschappelijke brand (label)

Geïnteresseerd om ook lid te worden? Neem dan contact op met François Heroufosse van Wagralim: Francois.Heroufosse@wagralim.be

Op de website vindt u bijkomende informatie: klik hier