'Voeding' komt in de baseline van het ILVO te staan

'Voeding' komt in de baseline van het ILVO te staan

ILVO plaatst het woord "voeding" in haar roepnaam om het thema en het onderzoek dat aan de kennisinstelling verricht wordt met betrekking tot voeding meer in de kijker te zetten.

De nieuwe baseline van het ILVO wordt zodoende 'Instituut voor Landbouw, Visserij en voedingsOnderzoek'. Het letterwoord ILVO wijzigt niet.

Naast het benadrukken van de onlosmakelijke link tussen voeding en landbouw, toont de organisatie hiermee vooral het belang van het thema in haar activiteiten. Dagelijks werken 80 medewerkers van het ILVO rond het thema voeding. Landbouw- en voedingsonderzoek versterken elkaar, en het is logisch dat deze 2 expertisedomeinen schouder aan schouder worden uitgebouwd.

In 1956 begon het voedingsonderzoek op het ILVO in het voormalige 'Rijkszuivelstation' (de voorloper van de Food Pilot - het applicatie- en analysecentrum opgericht door Flanders’ FOOD en ILVO, waar de agro-voedingsindustrie haar producten en processen op punt stelt).

Onderzoek en ontwikkeling gebeurt in de Food Pilot - waar voedingsbedrijven, hoeveverwerkers, groothandels & distributeurs, consumentenorganisaties en kennisinstellingen terecht kunnen met hun idee of probleem op het gebied van o.a. zuivel, vlees- en visproducten, groenten- en fruit, droge of verse gecombineerde bereidingen en chocolade - maar ook binnen de ILVO-onderzoeksgroepen 'Voedselveiligheid' en 'Voedingsinnovatie & productontwikkeling'.

De nauwe verwevenheid tussen landbouw en voeding leidt op het ILVO ook tot intensieve samenwerkingen tussen voedingsonderzoekers en onderzoekers actief op vlak van primaire productie.

Bronnen: