Vacature: Innovatie Manager bij Flanders' FOOD

Vacature: Innovatie Manager bij Flanders' FOOD

Wij zoeken een nieuwe collega!

Flanders’ FOOD is de schakel tussen enerzijds bedrijven van de agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren, en anderzijds de overheid en de kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen en andere onderzoekscentra). Kortom, Flanders’ FOOD is het aanspreekpunt voor innovatie in de agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD is actief op regionaal, nationaal en internationaal niveau waarbij vooral de Europese dimensie van de activiteiten een sterk stijgende lijn vertoont. Flanders’ FOOD is op zoek naar een (m/v): Innovatie manager.

Functiebeschrijving:

Als Innovatie Manager van Flanders’ FOOD gelooft u in de voedingsindustrie en helpt u bedrijven om te innoveren en hun grenzen te verleggen ook naar een meer internationale werking toe. U rapporteert aan de Directeur van Flanders’ FOOD. Verder kunnen uw belangrijkste taken als volgt omschreven worden:

1. Uitvoeren van projecten als project manager met verantwoordelijkheid over budget, (tussen)doelstellingen, mensmaanden en inhoudelijke kwaliteit. Hierbij is het belangrijk dat de innovatiemanager een sturende rol kan opnemen zodat projectresultaten relevant en nuttig zijn voor de bedrijven uit de agrovoedingsindustrie.

2. Bijdragen aan projecten die onder leiding staan van interne of externe partners (bvb kennisinstelling, bedrijf) en dit door uitvoering van specifieke taken.

3. Helpen verspreiden van de innovatieboodschap naar de industrie toe en hen inspireren en begeleiden om te innoveren (bvb door het organiseren en geven van workshops, voorstellingen, presentaties).

4. Verzorgen van de kennistransfer van FF naar bedrijven toe gebruik makend van alle beschikbare communicatiekanalen en –technologieën.

Bekwaamheden en vereiste ervaring:

Deze erg interessante en uitdagende functie is geen ‘nine-to-five’ job. Er worden ook enkel kandidaten in overweging genomen die bewezen en degelijke ervaring hebben in een R&D omgeving en met het samenwerken met (industrie) klanten. Hierbij staat een goede ervaring met klanteninteractie rond projectuitvoering en productontwikkeling centraal . Verder dienen goede kandidaten te voldoen aan volgende bijkomende eisen:

1. Universitair diploma is noodzakelijk (bvb. ingenieurswetenschappen zoals bio-ir., industrieel ingenieur scheikunde of biochemie, handelsingenieur; pharmacie, diergeneeskunde). Kennis van of sterke interesse in de voedingssector vormen een belangrijke troef.

2. Grote leergierigheid bezitten evenals een generalistische instelling en een breed interesseveld voor alle dimensies van de voedingsindustrie (producten, processen, leveranciers, grondstoffen, agro-industrie en landbouw, machines, technologie).

3. Beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels met inbegrip van uitstekende redactionele en presentatiecapaciteiten. Hierbij spelen grondige analyse, sterke synthese en extrapolatie een belangrijke rol.

4. Zich goed voelen in een kleinere organisatie waarvan de cultuur te vergelijken valt met een KMO; gedrevenheid, zin voor initiatief, flexibiliteit en intellectuele alertheid zijn belangrijke kenmerken hiervan.

5. Zowel zelfstandig als in team kunnen werken met sterke diplomatische en niet-hierarchische leiderschapscapaciteiten. Dit betekent dat de kandidaat zelf het niet-hiërarchisch leiderschap kan opnemen in een intern team, maar ook dat men dit leiderschap kan aanvaarden van collega’s.

Wat Biedt Flanders' FOOD u?

  • Een zeer interessante en multi-dimensionele functie binnen een organisatie waarin een dynamische en collegiale sfeer heerst.
  • Een contract van onbepaalde duur met een competitieve verloning.
  • Interessante pakket extralegale voordelen.
  • De kans om bij te dragen aan het succes en de verdere uitbouw van Flanders’ FOOD binnen een heel boeiende en belangrijke industriële sector.

Geinteresseerd? Vragen?

Aarzel niet om te telefoneren naar Gert Olefs 0499 14 33 48 van 9u tot 20u op weekdagen en van 11u tot 17u op zaterdag. U kan ook uw cv en motivatiebrief mailen naar jobs@hcinternational.biz. Wij contacteren elke kandidaat per email of telefoon en wij behandelen elke kandidatuur met discretie. Human Capital International werkt steeds op exclusieve basis met haar klanten. www.hcinternational.biz