Flanders' FOOD zoekt projectdeelnemers voor getuigenis in VMT Food

Flanders' FOOD zoekt projectdeelnemers voor getuigenis in VMT Food

VMT Food zal een reeks artikels brengen over ervaringen van bedrijven in afgelopen of lopende Flanders' FOOD projecten.

 

Inhoud artikel

1. Om welk Flanders’ Food project gaat het?
2. Wat is de stand van zaken/resultaat van het project op dit moment en de bijdrage van het bedrijf aan het project?
3. Hoe kijkt u op dit moment terug op de deelname? Welke goede en minder goede ervaringen?
4. Welke lessen trekt u voor uw bedrijf?
5. Welke adviezen heeft u voor bedrijven die aan een FF project willen deelnemen?

Het interview kan telefonisch en duurt een klein half uur.

Meer info

Voor verdere vragen kan u contact opnemen met Stefan Coghe, R&D Manager Flanders’ FOOD. Stefan.Coghe@flandersfood.com, +32 2 7884363 of +32 475549228