9 Nieuwe FF projecten opgestart

9 Nieuwe FF projecten opgestart

Eind 2013 ontving Flanders’ FOOD van IWT de evaluatiefiches voor de projecten van de oproep 2013. Op basis van de full proposals en de mondelinge colleges in september, werden in totaal 9 van de 13 ingediende projecten steunbaar verklaard door IWT. Ondertussen werden deze projecten in het voorjaar 2014 opgestart..

Deelname is nog steeds mogelijk.
Voor meer info hiervoor kan u contact opnemen met de verschillende projectcoördinatoren

IWT Nr. Acronym Titel Projectcoördinator
130493 Palm-o-free A multi-pronged approach towards palm oil substitution Marie Demarcke
130494 Innocereal 2  Innovatieve fermentatiestrategieën om de aromavorming in bakkerijproducten te accentueren Steven Van Campenhout
130495 Killfilm Controle van biofilmvorming in de productieomgeving om een langere shelf-life te kunnen garanderen Stefan Coghe
130497 REDUxAMYL Reductie van amylolytische activiteit in tarwe met laag valgetal Veerle Rijckaert
130498 FOODCAD Modellering van de opname van Cadmium in blad- en wortelgewassen Veerle Rijckaert
130500 REDUPHOS Eiwitgebaseerde fosfaatvervangers in geëmulgeerde vleeswaren. Stefan Coghe
130502 BOARVAL Impact van inmenging varkensvlees met berengeur op perceptie van vlees en vleesproducten in Vlaanderen Charlotte Boone
130503 Preservalg Micro-algen als bron van natuurlijke antioxidanten voor toepassing in de voedingsindustrie.  Marie Demarcke
130505 SeniorFood Voeding voor senioren: opportuniteiten en uitdagingen Charlotte Boone