48 pre-proposals voor Flanders' FOOD projecten

48 pre-proposals voor Flanders' FOOD projecten

Niet minder dan 214 respondenten van 178 verschillende bedrijven toonden interesse in R&D ondersteunende onderzoeksonderwerpen. Vanuit Flanders’ FOOD willen we alle respondenten alvast bedanken. Ondertussen werden 48 onderwerpen waarin voldoende bedrijven interesse toonden verder uitgewerkt tot pre-proposals. 

 Voor alle 48 pre-proposals worden eind januari, begin februari 2013 overlegmomenten georganiseerd met bedrijven en kennisinstellingen. Neem hier zeker aan deel om in te schatten of de pre-proposals effectief iets kunnen betekenen voor uw bedrijf.
Tijdens ieder overlegmoment krijgt u telkens:

  • een kort overzicht van de state-of-the art
  • een voorstelling van het potentieel voor uw product of proces
  • een beschrijving van onderzoeksaanpak en verwachte resultaten
  • mogelijkheid tot vraagstelling en feedback  

De topics werden geclusterd per thema:
24/01 o.a. reiniging & desinfectie, kwaliteit & veiligheid en technologie
30/01 o.a. vlees & vleesproducten, gefermenteerde & artisanale producten
05/02 o.a. deegsystemen, valorisatie van nevenstromen en micro-algen
06/02 o.a. vetten & oliën, reiniging & allergenen en groenten & aardappelen

 Bedrijven kunnen vrijblijvend en kosteloos deelnemen aan overlegmomenten