2 haalbaarheidsstudies en 74 onderzoeksvoorstellen om uw R&D te versterken

2 haalbaarheidsstudies en 74 onderzoeksvoorstellen om uw R&D te versterken

Van 25/09/12 tot en met 26/10/12 kunnen bedrijven hun interesse kenbaar maken in 2 haalbaarheidsstudies en in 74 voorstellen (deels ingediend door kennisinstellingen, deels door Flanders’ FOOD geïdentificeerd als prioritaire onderwerpen voor bedrijven).

Flanders’ FOOD is gestart met de voorbereiding van een nieuw dossier waarin we de bedrijven uit de voedingssector tussen 2014 en ‘18 blijven ondersteunen bij product- en procesinnovaties. In dit dossier wensen we ook een nieuwe reeks Flanders’ FOOD projecten op te nemen.

Op dit moment kunnen we bedrijven uit de voedingssector 2 haalbaarheidsstudies en 74 onderzoeksvoorstellen voorleggen. De voorstellen zijn afkomstig van kennisinstellingen en bedrijven en spelen in op de onderzoeksnoden van de voedingsindustrie.

Kijk snel of er ook voor uw bedrijf interessante onderwerpen tussen zitten via: http://2013.flandersfoodprojecten.com/2013/stap1/nff

Hoewel de oproep 2013 voor nieuwe projecten nu in een eerder verkennende fase zit, is het toch al belangrijk om uw interesse in onderwerpen die voor uw bedrijf belangrijk zijn, kenbaar te maken. Enkel voorstellen met minstens 5 geïnteresseerde bedrijven (minstens 50% KMO) kunnen immers verder gaan naar een volgende fase in de oproep en mogelijks uitgroeien tot nieuwe Flanders’ FOOD projecten.

Interesse bekendmaken kan via http://2013.flandersfoodprojecten.com/2013/stap1/nff van 25/09/12 tot en met 26/10/12.