Kennisinstellingen kunnnen onderwerpen aanleveren voor nieuwe projecten

Kennisinstellingen kunnnen onderwerpen aanleveren voor nieuwe projecten

Flanders’ FOOD is gestart met de voorbereiding van een nieuw dossier FF 3.0. Net zoals in de vorige 2 termijnen voorzien we opnieuw onderzoeksprojecten binnen het centraal thema: ‘kwaliteitsvolle, veilige, evenwichtige, lekkere en duurzame voeding’ en dit ten behoeve van de Vlaamse voedingssector.

Op dit moment brengen we de innovatieve noden van de voedingssector in kaart van waaruit vraaggedreven onderzoeksprojecten zullen voortvloeien. Parallel hiermee willen we ook kennisinstellingen uit Vlaanderen of Brussel de mogelijkheid bieden om projectonderwerpen binnen het centraal thema aan te leveren. Deze onderwerpen zullen dan deel uit maken van een nieuwe oproep voor Flanders’ FOOD projecten. 

Indien u als kennisinstelling hier gebruik van wil maken, gelieve dan volgende gegevens vóór 08 september op te sturen t.a.v. Stefan.Coghe@flandersfood.com

1.       Projectonderwerp: titel

2.       Naam van de aanvragende onderzoeksgroep

3.       Korte paragraaf met verduidelijking van het projectonderwerp (enkele zinnen – 15 à 20 - over de onderzoeksvraag en mogelijke aanpak van het onderzoek)

4.       De sector/sectoren waarvoor dit project van toepassing is

Er kunnen meerdere onderwerpen doorgegeven worden. De informatie die u opstuurt, zal eind september voorgelegd worden aan bedrijven van de voedingssector die dan kunnen aangeven of er interesse is in het voorgestelde project/de voorgestelde projecten. Indien de interesse voldoende is, zullen uw onderzoeksvoorstellen in de oproep opgenomen worden buiten de open call.

Meer info
Stefan Coghe,Tel: +32 (0)2 788 43 63 / GSM: +32 (0)475 54 92 28
stefan.coghe@flandersfood.com