222 gezondheidsclaims aangenomen

222 gezondheidsclaims aangenomen

De Europese Commissie heeft 222 generieke gezondheidsclaims in wet omgezet. Voedingsmiddelenbedrijven hebben 6 maanden om hun verpakkingen aan te passen. Niet-goedgekeurde claims moeten begin december van de verpakkingen af zijn.

De wet is tot stand gekomen na een jarenlang traject, waarbij fabrikanten via de lidstaten dossiers van generieke gezondheidsclaims konden indienen. Van de in totaal ruim 4000 ingediende claims zijn er nu 222 voldoende wetenschappelijk bewezen geacht en goedgekeurd.
Onder de claims vallen stoffen (bvb. calcium en ijzer), producten (bvb. levende yoghurtculturen) en productgroepen (bvb. voedingsproducten met een laag of verlaagd natriumgehalte of met een laag of verlaagd gehalte aan verzadigde vetzuren).
De volledige lijst met goedgekeurde claims is terug te vinden via het EU Register on nutrition and health claims door te zoeken op ‘authorised’ en ’13(1)'