14 pre-proposals en 4 validatietrajecten om u te ondersteunen

14 pre-proposals en 4 validatietrajecten om u te ondersteunen

14 FF pre-proposals
In de oproep 2011 ontvingen we 14 pre-proposals voor Flanders' FOOD projecten (11 nieuwe projecten en 3 vervolgprojecten).  Lees meer.

Overlegmomenten

Voor de meeste pre-proposals worden opnieuw overlegmomenten georganiseerd voor bedrijven om de inhoud verder af te stemmen op de verwachtingen van de bedrijven. De titels en de data van de overlegmomenten kunnen ook gedownload worden via het printdocument: Titels en data

 

4 SFF validatietrajecten
In april 2011 werd het door Flanders' FOOD ingediend IWT traject 'Sensors For Food' goedgekeurd. Binnen dit traject kan u deelnemen aan 4 validatietrajecten.

Meer info en de nodige stappen voor deelname kan u bekomen via de online tool op http://2011.flandersfoodprojecten.com