20 pre-proposals voor FF projecten

20 pre-proposals voor FF projecten

Op 6 juni verliep de deadline voor het indienen van pre-proposals voor Flanders’ FOOD projecten. Niet minder dan 20 pre-proposals konden rekenen op voldoende interesse uit het bedrijfsleven.

 Onderstaande voorstellen werden ingediend en ontvankelijk verklaard

1. OMEGA-EI

15. MaProDe_Ox

2. OMEGA-OIL

17. WOW

4. ALGFOOD

18. CaloRed

6. PEFFOOD

20. FREEZE

7. PathWater

23. Combistarch

8. PathFinder

24. NITRILOW

9. PastaBite

25. FuncJuice

10. EXTRUFOOD

27. AroMax

12. ChillMeat

28. Sensosant

13 + 14. CleanGuideFood

29. Stevia II


De inhoud van de verschillende pre-proposals vindt u in het document 'Inhoud  van de 20 pre-proposals' (pdf)

Nieuwe overlegmomenten

Voor verschillende projecten komen er binnenkort overlegmomenten . U kan zich aanmelden bij de projectaanvrager of bij Flanders’ FOOD (Bjorn.Samson@flandersfood.com  om vrijblijvend deel te nemen aan één of meerdere van deze meetings (vermelding van uw contactgegevens, projectnummer en titel/acronym).

Alle data vindt u terug in dit overzicht.

 

  • minstens 5 bedrijven het voorstel ondersteunen (helft KMO)
  • de ondersteunende bedrijven samen 20% van de projectkost invullen , Flanders' FOOD legt de overige 80% bij

Uw 'ondersteuning' geeft u door via een intentieverklaring.  Hiermee engageert u zich om - bij de goedkeuring van het project - deel te nemen aan het project en om de bijhorende projectbijdrage te betalen (omvang staat gespecifieerd in intentieverklaring).

Stuur uw intentieverklaring door tegen 10 september! 

download intentieverklaringen via deze link: http://www.flandersfoodprojecten.com/preproposals/ .  Downloaden houdt nog geen engagement in! Pas wanneer u de ingevulde intentieverklaring doorstuurt (post/fax), bevestigt u uw engagement.

 

Traject tot en met opstart

Maart 2010: 27 voorstellen voor projecten
- 22 en 27 april: project contactdagen
- 22 april tot 1 juni: interesse bekend maken en voorstellen 
 

6 juni 2010: 20 pre-proposals

- Vanaf 24 juni tot 10 september: overlegmomenten tussen kennisinstellingen en bedrijven
- Vanaf 22 juni tot 10 september: intentie tot deelname bekend maken met intentieverklaring

19 september 2010: indiendatum voor full-proposals
- Begin oktober: evaluatie van de full proposals door experts
- Eind oktober: selectie van nieuwe Flanders’ FOOD projecten
- Vanaf 1 december: opstart goedgekeurde projecten

Voor verdere info kan u contact opnemen met de Flanders' FOOD medewerkers op het telefoonnummer 02 788 43 67.

Intentieverklaring: uw ondersteuning van een project

Opdat een projectvoorstel kan worden goedgekeurd, moet het voldoende ondersteund worden door bedrijven.  Dit betekent dat: