Nieuws van de Partners

 • Vier gloednieuwe Food Valley Summits zullen plaatsvinden in 2017. Reductie van zout, alternatieve bronnen van proteïnen, voeding voor ouderen én verpakking voor voeding.
  06/06/2017
 • Bent u een KMO voedingsproducent en op zoek naar product-technische ondersteuning? De Food Pilot nodigt u uit voor een gratis gesprek met een voedingsexpert uit uw domein. Alle subsectoren zijn welkom. Vragen over diverse onderwerpen, zoals productsamenstelling, processing technologie, houdbaarheid, etikettering, smaak enzovoort zullen in de diepte besproken kunnen worden. Indien opportuun, is een verdere behandeling van uw vraag in de Food Pilot mogelijk, vb. met laboanalyses of piloottesten, ondersteund met subsidies.
  19/05/2017
 • Om de uitdagingen van morgen aan te gaan met betrekking tot welzijn en voeding, hebben Belgische bedrijven die bezig zijn met gezonde ingrediënten de handen in elkaar geslagen en in 2012 de 'Belgian Health Ingredients Group' (BHIG) opgericht. Deze groep van bedrijven biedt een brede waaier aan oplossingen die een antwoord kunnen bieden op diverse uitdagingen met betrekking tot nutritie. Alle ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong en tailor-made om aan de specfieke eisen van de consument te voldoen. Deze groep bedrijven wil een voorstrekkersrol spelen in deze markt en maakt ook werk van een kwaliteitslabel onder het toeziend oog van een wetenschappelijk committee. Geïnteresseerd om ook lid te worden?
  05/05/2017
 • Naar aanleiding van de snel evoluerende regelgeving rond verpakking voor voedingsmiddelen is het belangrijk om het overzicht te behouden inzake de meest recente ontwikkelingen. Daarom organiseert AS4 op dinsdag 30 mei 2017 een open opleiding rond de risico’s van migratie uit primaire en secundaire verpakking naar voedingsmiddelen toe. Deze opleiding zal doorgaan in ons opleidingscentrum te Antwerpen.
  27/04/2017
 • Op 12 mei 2017 organiseert het FoodWin netwerk “The Food Waste Challenge” in de C mine in Genk, van 9u30 tot 18 uur. Heb jij een idee om appels en peren uit de vuilbak te redden? Of ben je een fruitexpert, een creatief of een ondernemend persoon die een idee wil ondersteunen? Samen met producenten, verwerkers, afnemers, innovatoren en experten zullen op die dag verschillende ideeën worden geconcretiseerd.
  27/04/2017
 • Flanders’ FOOD werkt als associated partner mee aan SUSFOOD2 een ERA-Net (Europese samenwerking) die focust op de productie van duurzame voeding en het verder verduurzamen van de agrovoedingsketen. In het kader van SUSFOOD2 ondersteunen wij het Agentschap Innoveren & Ondernemen bij het initiëren en opzetten van nieuwe bedrijfsprojecten. Via deze ERA-Net willen wij de internationale samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen stimuleren.
  05/04/2017
 • Gezonde voedingspatronen, voedselintoleranties, duurzame voedselproductie, ggo's ... In de avondopleiding 'Gezondheidswetenschap: Duurzame Voeding' stellen professoren en onderzoekers uit binnen- en buitenland hun meest recente wetenschappelijk onderzoek voor. Voor iedereen die gezond wil leven of met voeding of voedselproductie bezig is!
  05/04/2017
 • Op 24 oktober 2017 organiseert Food2Know, in samenwerking met Flanders' FOOD en Catalisti, een slotevent voor het project CheckPack dat over sensoren in voedselverpakkingen gaat in Technopolis, Mechelen. Het event is zowel bedoeld voor wetenschappers als mensen uit de bedrijfswereld.
  05/04/2017
 • Het samengaan van imec en iminds heeft niet alleen geleid tot het samengaan van hun beider expertises, maar ook tot de combinatie van de beste elementen van 'imec technology forum' en ' iminds the conference'? De eerste XXL editie ITF 2017 gaat door op 16 en 17 mei in Antwerpen.
  04/04/2017
 • Het BioBase4SME project (met co-financiering van het Europese Interreg NWE Programma) biedt jonge start-ups en KMO’s actief in de bio-economie, kostenloos een gespecialiseerde training voor succesvol innoveren aan. Deze training heeft een commerciële waarde van 7000 €. Het intensieve ‘Innovation Biocamp’ dompelt deelnemers een week lang onder in een geheel van opleidingen die hen zullen ondersteunen bij het commercialiseren van hun innovatie en de verdere groei van hun bedrijf. Het Biocamp culmineert in een live pitch voor een panel van investeerders.
  04/04/2017
 • Op 14 en 15 juni ’17 gaat in Rijsel (Fr) de 5de editie van het NutrEvent door. The place to be wanneer het gaat over voeding, nutritie en gezondheid. Er worden meer dan 600 deelnemers verwacht vanuit de industrie, kennisinstellingen, etc. Boek nu uw ticket!
  28/03/2017
 • De Afdeling Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren is een dynamische onderzoeksgroep waar heden meer dan 80 jonge gemotiveerde onderzoekers samenwerken op het gebied van kwaliteitsoptimalisatie van een brede waaier van producten en processen, voornamelijk in de agro-voedingsindustrie.
  23/03/2017
 • Op dinsdag 28 maart organiseert Naredi in samenwerking met Alimento een opleiding 'overzicht analysetechnieken voor de niet-expert'. Het doel van deze opleiding is het beter begrip van de meeste gebruikte analysetechnieken voor een betere inschatting van etiketten, analysebulletins van grondstoffen.
  17/03/2017
 • Biosurfactants have the potential to be used in a wide variety of applications. Drivers to use biosurfactants are to increase the biobased content of the end-product, to replace current substances which are to be banned from market, or their beneficial activity in the end application.
  06/03/2017
 • App ‘SmartWithFood’ maakt bewuste voedingskeuzes makkelijker dan ooit
  27/02/2017
 • Vlaanderen hecht veel belang aan de ontwikkeling van een bio-gebaseerde economie en industrie. Dit creëert enerzijds nieuwe mogelijkheden voor innovatie en is anderzijds een manier om de grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatsverandering het hoofd te bieden. Het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen, de transitie naar alternatieve en hernieuwbare grondstoffen voor materialen en energie stimuleren en het beter benutten van de aanwezige biomassa in Vlaanderen, zijn hierbij van groot belang.
  23/02/2017
 • Van 10 tot 17 juni gaat er een prinselijke missie door naar Zuid-Korea. Tijdens deze multisectoriële handelsmissie is ‘voeding en dranken’ een van de focussectoren.
  22/02/2017
 • Geef praktijkles aan de Molenbeekse kinderen van ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) en deel je expertise en ervaring.
  22/02/2017
 • 01/02/2017
 • Het jaarlijks symposium van de Belgian Nutrition Society is dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Hoge Gezondheidsraad en het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, en staat volledig in het teken van de Belgische voedingsrichtlijnen: hun wetenschappelijke achtergrond, de vergelijking met de werkelijke voedingsstatus in België, en de mogelijke updates.
  01/02/2017