Nieuws van de Partners

 • Met deze enquête willen we te weten komen wat de gemeenschappelijke, technologische uitdagingen zijn waar de Europese formulatie industrie en de betrokken actoren tegenaan kijken. De resultaten uit deze enquête zullen richtinggevend zijn voor de allocatie van Europese budgetten voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten de komende 5 tot 10 jaar.
  24/07/2017
 • Volgend academiejaar (2017-2018) starten de studenten van de lerarenopleiding secundair onderwijs aan de hogeschool UCLL Diepenbeek een STEM-project op rond het thema ‘fermentatie’. Bij deze term denken zij spontaan aan voeding en drank: bier, wijn, kaas, maar ook brood, zuurkool, yoghurt, salami, tofu, sojasaus of azijn …
  29/06/2017
 • EFRO Vlaanderen en Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) ondertekenden een overeenkomst voor een investering van 9,36 miljoen € in het kader van het IMPACT project. Deze investering wordt gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en de Bio Base Europe Pilot Plant. Hiermee zal nieuwe onderzoeksinfrastructuur worden opgebouwd, specifiek voor gasfermentatie en Down-Stream Processing.
  23/06/2017
 • Op 12 mei 2017 organiseert het FoodWin netwerk “The Food Waste Challenge” in de C mine in Genk, van 9u30 tot 18 uur. Heb jij een idee om appels en peren uit de vuilbak te redden? Of ben je een fruitexpert, een creatief of een ondernemend persoon die een idee wil ondersteunen? Samen met producenten, verwerkers, afnemers, innovatoren en experten zullen op die dag verschillende ideeën worden geconcretiseerd.
  27/04/2017
 • Zowel KMO voedingsbedrijven als hoeveverwerkers kunnen over subsidie beschikken voor begeleiding in de Food Pilot. Voor KMO’s is dat o.a. met de KMO-portefeuille. Voor hoeveverwerkers is dat via de “KRATOS innovatiesteun voor hoeveverwerkers” met gratis advies t.w.v. maximaal 1.500 euro. ILVO heeft met haar Food Pilot alles in huis om deze begeleiding te bieden, zowel aan KMO’s als aan hoeveverwerkers.
  05/04/2017
 • Vlaanderen hecht veel belang aan de ontwikkeling van een bio-gebaseerde economie en industrie. Dit creëert enerzijds nieuwe mogelijkheden voor innovatie en is anderzijds een manier om de grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatsverandering het hoofd te bieden. Het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen, de transitie naar alternatieve en hernieuwbare grondstoffen voor materialen en energie stimuleren en het beter benutten van de aanwezige biomassa in Vlaanderen, zijn hierbij van groot belang.
  23/02/2017
 • Succesvolle nieuwe of verbeterde producten en diensten ontwikkelen op basis van klanteninzichten, die een waarde leveren voor de klant en zakelijk succes genereren voor het bedrijf. Het project Valerie draait rond Value Based Pricing. Niet op een klassieke manier – als laatste stap, maar op een proactieve manier vanuit productontwikkeling. Herken je dit probleem? “Innovatie is moeilijk, de innovatie die we brengen wordt niet gevaloriseerd, interne bottlenecks zetten ons onder druk, …” Ga de uitdaging nu aan en doe mee aan dit project.
  23/01/2017
 • Het INTERREG-project CrossRoads stimuleert cross-sectorale en cross-technologische innovaties bij KMO’s binnen oa. agrofood.
  26/10/2016
 • De zorg- en gezondheidssector staat voor enorme uitdagingen. Innovatie kan hierbij helpen! Dankzij het project CrossCare kan je bedrijfsideeën voor nieuwe producten, diensten en concepten ontwikkelen en testen in reële settings. De proeftuinen uit Nederland en Vlaanderen helpen je hierbij. Zo kan je jouw product meteen op twee markten introduceren.
  04/10/2016
 • 25/05/2016
 • Als gevolg van de nieuwe Europese en Belgische wetgeving zijn alle leveranciers van voedingsmiddelen verplicht hun etikettering grondig aan te passen.
  31/10/2014
 • Sterrenkok Francois Geurds en Büchi Labortechnik slaan de handen in elkaar en brengen smaken to the next level.
  23/10/2014
 • 15/04/2014