Kwaliteit

Voor deelname aan de workshops kan je hier inschrijven. Deelname is gratis.

procesoptimalisatie en kwaliteitscontrole

23/02/2016 (voormiddag), De Montil Affligem

Sensoren zijn cruciaal voor kwaliteitscontrole en procesbewaking. In de toekomst wordt meer en meer verwacht van intelligente sensoren. Die doen meer dan enkel meten want ze zijn ook in staat om zelf het proces bij te sturen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kostprijs van de sensoren en de meerwaarde die gegenereerd kan worden.

Een aantal innovatieve technologieën zoals hyperspectrale camera’s, millimetergolfsensoren en 3D x-stralen tomografie bieden nieuwe mogelijkheden voor productontwikkeling. Daarnaast kunnen sensoren ook nuttig zijn bij het evalueren van de goede werking van de procesapparatuur en het zelfstandig managen van preventief onderhoud.

Meten is één ding, maar alle relevante informatie uit de data extraheren is iets helemaal anders. Er is nood aan meer kennis over dataverwerking. Deze insteek leunt ook aan bij de principes van PAT (process analytical techologies) die in de farmaceutische industrie reeds goed zijn ingeburgerd.

TIMING

PROGRAMMA

8u30

Ontvangst

 

9u

Inleiding

 •  Flanders’ FOOD Platform Kwaliteit
 • Roadmapping: Waarom?
 • Programma van de dag: hoe pakken we het aan?

 

9u30

Ideeëngenerator:

 • Hoe geraak je via een logisch ontwikkelpad naar een gewenste toekomstsituatie
 • Waar zijn de noden het hoogst? Waar ontbreekt de kennis?

 

12u30

Lunch

 

 

MICROBIOLOGIE & HYGIENE

23/02/2016 (namiddag), De montil affligem

In de voedingsindustrie blijkt dat het hygiënisch ontwerp van productielijnen in het algemeen zeer goed is. Verbetering is mogelijk bij uitbreiding en slijtage van deze lijnen, maar zeker ook bij het ‘fit for purpose’ ontwerp van gebouwen of zones. Ook de mogelijke adaptatie van micro-organismen aan stress-condities kan een bedreiging vormen voor de voedselveiligheid of vroegtijdig bederf veroorzaken.

Wanneer het aankomt op product- en procesinnovaties doet de Belgische voedingsindustrie het opvallend beter dan onze buurlanden. Maar niet alles is mogelijk. Conserveermiddelen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar weggelaten worden en bedrijven slagen er met de huidige bewaartechnieken niet meer in om de houdbaarheid van sommige gekoelde producten significant te verlengen. Op vlak van allergenen is het ontbreken van maximaal toegelaten limieten vaak een struikelblok.

TIMING

PROGRAMMA

13u

Aankomst

 

13u30 

Inleiding

 • Flanders’ FOOD Platform Kwaliteit
 • Roadmapping: Waarom?
 • Programma van de dag: hoe pakken we het aan?

 

14u00

Ideeëngenerator:

 • Programma van de dag: hoe pakken we het aan?
 • Hoe geraak je via een logisch ontwikkelpad naar een gewenste toekomstsituatie
 • Waar zijn de noden het hoogst? Waar ontbreekt de kennis?

 

17u

Einde

 

 

SMAAK & AROMA

08/03/2016 (namiddag), de montil affligemStilaan wordt de toegevoegde waarde van sensorische analysen steeds meer onderlijnd. In deze context vragen voedingsbedrijven uitdrukkelijk naar meer mogelijkheden tot opleiding en training.

De smaakbeoordeling tijdens de ontwikkelingsfase van voedingsproducten gebeurt op vandaag onvoldoende representatief. Het ontbreken van een erkend accreditatieorgaan wordt door de voedingsindustrie naar voren geschoven als werkpunt. Wanneer bepaalde sensorische parameters tijdens productontwikkeling moeten bijgestuurd worden, gebeurt dit eerder door ‘trial & error’ dan door gerichte analyses.

Zowel over smaakverschillen tussen regio’s, leeftijdsgroepen, … als over smaakdegradatie, smaakvorming, en smaakinteracties is kennis erg gegeerd.

TIMING

PROGRAMMA

13u

Aankomst

 

13u30 

Inleiding

 • Flanders’ FOOD Platform Kwaliteit
 • Roadmapping: Waarom?
 • Programma van de dag: hoe pakken we het aan?

 

14u00

Ideeëngenerator:

 • Programma van de dag: hoe pakken we het aan?
 • Hoe geraak je via een logisch ontwikkelpad naar een gewenste toekomstsituatie
 • Waar zijn de noden het hoogst? Waar ontbreekt de kennis?

 

17u

Einde