i-FAST validatietraject ULTRAFAT - abstract

ULTRAFAT: Opvolgen van structuur en structuuropbouw gedurende kristallisatie van vetrijke levensmiddelen met behulp van ultrasone sensoren

Verschillende technieken zijn beschikbaar om de structuuropbouw gedurende de kristallisatie van vetten op te volgen. Deze technieken hebben echter, zeker voor industriële toepassingen, hun beperkingen: soms beperkte beschikbaarheid, onvermogen om kristallisatie onder roeren op te volgen, onvermogen om microstructurele ontwikkeling kwantitatief op te volgen en onvermogen om on- en in-line gebruikt te worden. Een aantal van deze beperkingen kunnen opgeheven worden door gebruik te maken van alternatieve en innovatieve technieken, die momenteel nog niet voldoende gekend zijn in de voedingssector. Dit project beoogt de mogelijkheden te onderzoeken van lage intensiteit ultrageluid gebaseerde analysetechnieken en dit zowel voor gebruik in een in-factory labo als hulp bij productontwikkeling als voor het in-line opvolgen van vetkristallisatie gedurende het productieproces als hulp bij procesbewaking en kwaliteitscontrole.

Door de aanvragers werd reeds een ultrasone reflectietechniek gebruik makend van transversale golven ontwikkeld die toelaat de structuuropbouw gedurende de statische, isotherme kristallisatie van cacaoboter op te volgen. De doelstelling van dit project is om de mogelijkheden van deze innovatieve techniek verder te exploreren en prototype ultrasone sensoren te ontwikkelen, specifiek gericht op het opvolgen van meer ingewikkelde, industrieel relevante kristallisatieprocessen en op complexe, reële levensmiddelen. Hiervoor zullen cases gebruikt worden die rechtstreeks aangereikt worden door de deelnemende bedrijven. Aanvullend zullen de bedrijven bovendien inzicht verkrijgen in het kristallisatiegedrag op zich van bepaalde vetten en ‘additieven’ en in de mogelijkheden en voor- en nadelen van de conventionele technieken.

Hoofduitvoerder:

Organisatie

KULeuven Kulak

Naam onderzoeksleider

Imogen Foubert

Functie

Professor

Departement/Afdeling

Food & Lipids

Adres

Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Tel

+32 56246173

Fax

 

e-mail

Imogen.foubert@kuleuven-kulak.be

Medeuitvoerder:

Organisatie

KULeuven Kulak

Naam onderzoeksleider

Koen Van Den Abeele

Functie

Professor

Departement/Afdeling

Golfvoortplanting en Signaalanalyse

Adres

Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Tel

+32 56 246256

Fax

 

e-mail

Koen.vandenabeele@kuleuven-kulak.be