FFTD2010 29 september programma TRACK1

programma
klik op de track om naar het programma te gaan
of klik hier om het programma te downloaden

29 september30 september

TRACK 1
Verpakking

TRACK2
EmergingTechnologies

TRACK 1
Technologie & productontwikkeling

TRACK 2
Technologie & productontwikkeling
Inschrijven is noodzakelijk

 

Flanders’ FOOD Technology Day 2010

Dag 1 - 29 september 2010 – programma TRACK 1

10u

EMPACK beurs opent de deuren

10u-10u30

Ontvangst & bezoek EMPACK Beurs

10u30-10u40

Verwelkoming

10u40-11u20

PLENAIR

EMERGING TECHNOLOGIES FOR FOOD PROCESSING*

Volker Heinz, directeur German Institute of Food Technologies (DIL)

De competitiviteit van de voedingsindustrie wordt mee bepaald door de processingstechnieken die gebruikt worden.  Product- en procesinnovatie en veiligheidsaspecten vragen om continue verbeteringen in de processen.  In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van opkomende technologieën, samen met hun toepassingsmogelijkheden.  Daarnaast wordt ook EU-project HighTech Europe belicht.

  

TRACK 1 – VERPAKKING

OFF SET OF SET OFF? - Overzicht problematiek van migratie voor inkten en lijmen

De focus ligt op de problematiek van migratie van componenten uit inkten.  Een problematiek die zowel voor producenten van levensmiddelen, distributeurs als leveranciers van verpakkingsmaterialen actueel is.  De huidige situatie wordt geschetst, met als bijkomende doel het stimuleren actieve samenwerking tussen de diverse actoren.

 

Moderator: Ann Vermeulen, Pack4FOOD  

11u20-12u00

V1

Deel A: Migratieproblematiek inkten en lijmen: het algemene kader

Bruno De Meulenaer, professor labo nutriFOODchem, vakgroep Voedselveiligheid en – kwaliteit, UGent

Migratie van inkten en lijmen is meer dan het nagaan van globale migratie. Hier dienen speciale technieken te worden toegepast. Hoe wordt deze problematiek best aangepakt? Trefwoorden presentatie: wetgeving – wetenschappelijk vaststellingen, meetsystemen- mogelijke gevolgen volksgezondheid. Waar kunnen wij naartoe ingeval er problemen opduiken?

Deel B: Studie inkten en lijmen*

Agnieszka Owczarek, PhD labo nutriFOODchem, vakgroep Voedselveiligheid en – kwaliteit, UGent

Recent werd een studie gemaakt over de mate waarin de volksgezondheid bedreigd zou kunnen worden door toxische producten die in inkten en lijmen zouden kunnen voorkomen. Wat is het reële gevaar? Gaat het om “off set” of “set off”?

 

 

12u-12u20: Case-study (EMPACK) – nader te bepalen

12u00-13u20

LUNCH EN EMPACK BEURS

13u20-14u00

V2

Chemische-analytische geurkarakterisering van (bedrukte) papier- en kartonverpakkingen

Patrick Dirinck, professor Laboratorium voor Aroma-onderzoek, KaHo Sint-Lieven & Tim Van Caelenberg, Laboratorium voor Aroma-onderzoek, KaHo Sint-Lieven

Naast de voedselveiligheidsproblematiek is het vermijden van beïnvloeding van de organoleptische kwaliteit van het verpakte levensmiddel door de verpakking een belangrijke aspect voor de levensmiddelensector. In deze bijdrage zal nader ingegaan worden op de geurkarakterisering van het verpakkingsmateriaal zelf. De mogelijkheden van GC-MS profilering en snelle MS-nose technologie voor het meten van de geurbelasting van (bedrukte) papier- en kartonverpakkingen zal worden geïllustreerd. Hoe wordt de geurbelasting beïnvloed door het type papier/karton, de drukinkten, het drukprocédé, de lijmen … ?

14u00-14u40

V3

GMP in verpakkingsbedrijven: welke van de 14 PRP’s (Pre-Requisite Programs) zijn van toepassing?

Liesbeth Jacxsens, labo nutriFOODchem, vakgroep Voedselveiligheid en – kwaliteit, UGent

Naast het gebruik van al of niet toxische middelen is de juiste toepassing van de verschillende productietechnieken van groot belang. Hoe kan GMP hier oplossingen bieden? Welke van de 14 PRP’s zijn van belang bij de verwerking van inkten en lijmen in verpakkingsmaterialen? Een aantal voorbeelden uit de praktijk worden besproken. Waar ligt de verantwoordelijkheid van de verschillende partijen?

14u40-15u20

PAUZE EN EMPACK BEURS

 

 

14u40-15u00  Case-study (EMPACK) – nader te bepalen

 

Moderator: Guy Dohogne, Pack4FOOD  

15u20-16u00

V4

Toepassingen in flexo off set en diepdruk ; Controles en controle- apparatuur voor verschillende inkten

Wim Buyle, CEO Advanced Machinery

Na een korte beschrijving van de verschillende druktechnieken zoals flexo, offset en diepdruk worden naargelang de inktsoorten (watergedragen, solventgedragen, UV-gedroogd ) controle apparatuur en systemen op drukmachines besproken die de GMP bevorderen.

16u00-16u40

V5

Toepassingen bij laminatie (lijmen)

n.t.b.

16u40-17u20

V6

Toepassingen van  ink-jet UV uitgeharde inkten in (voedsel)verpakkingen

Roel De Mondt, Project manager Inkjet Ink, Agfa

De ontwikkeling van inkjet printing van UV-uithardende inkten voor voedselverpakkingen heeft een complete redesign van de inkt gevraagd omwille van de voedselveiligheid. Deze inkten zijn nu beschikbaar en de voordelen van deze innovatie in de voedselverpakkingswereld worden toegelicht. 

 

COCKTAIL SAMEN MET DE STANDHOUDERS VAN EMPACK FEAT. FOOD TECHNOLOGIES – AANGEBODEN DOOR EASYFAIRS

 

 

*Engelstalige presentatie