Fasen van de oproep 2013

Projectonderwerpen

 • Juni –augustus: inventarisatie noden bedrijven
 • Tot 8 september 2012: aanleveren van onderwerpen door kennisinstellingen
 • 25 september 2012: mailcampagne naar bedrijven en kennisinstellingen
 • Van 25 september tot en met 26 oktober 2012: peilen naar interesse van bedrijven
 • Van 25 september tot en met 26 oktober 2012: open call naar kennisinstellingen (FF onderwerpen)
 • Van 25 september tot en met 26 oktober 2012: KI op de hoogte van interesse in onderwerpen
 • 5 november 2012: bekendmaking van voorstellen die over kunnen gaan tot pre-proposal

 

Pre-proposals

 • 2 december 2012, 12u: deadline voor indienen van pre-proposals
 • Van 13 december 2012 tot 10 januari 2013: pre-proposals voorleggen aan bedrijven
 • Van 13 december 2012 tot 10 januari 2013: inschrijven voor overlegmomenten
 • Van 14 januari 2013 tot 22 februari 2013: overlegmomenten met bedrijven
 • 25 februari 2013, 12u: deadline voor indienen pre-proposals update door KI
  (verwachtingen van bedrijven)
 • Van 14 januari 2013 tot 1 maart 2013 downloaden van deelname-overeenkomsten door bedrijven
 • 1 maart 2013: deadline voor indienen deelname-overeenkomsten van bedrijven

 

Full proposals

 • Van maart tot mei 2013: projecten verder afstemmen met bedrijven
 • Mei 2013: deadline voor indienen van full proposals door KI
 • Juni –oktober 2013: evaluatie full proposals door IWT en Kabinet
 • November 2013: beslissing over projecten door IWT RvB
 • Begin 2014 opstart nieuwe FF projecten

 

Schematisch

 

Extra info
Overzicht oproep 2013
Fasen van de oproep 2013
 
Kenmerken en voorwaarden van FF projecten