Fasen van de oproep 2011

PeriodeOmschrijving
Februari-maartConsultatie voedingsindustrie: bepaling van de prioritaire onderzoeksnoden
Eind maartLancering oproep naar kennisinstellingen voor de indiening van projectvoorstellen die aansluiten bij de prioritaire onderzoeksnoden van de voedingsindustrie
30 aprilAanmelding van projectvoorstellen door kennisinstellingen
Mei-juniOverlegmomenten tussen bedrijven en kennisinstellingen: finetuning noden en invulling van project
 Bedrijven kunnen interesse in specifiek onderzoek kenbaar maken – voor de kennisinstellingen van belang om door te kunnen gaan met hun projectvoorstel
12 juniIndiendatum voor preproposals door de kennisinstellingen (bij Flanders’ FOOD)

Midden juni-begin september

Verdere afstemming met bedrijven
 Als bedrijf kan u zich engageren voor deelname aan een bepaald project.  Dit gebeurt via een ‘intentieverklaring.’
18 septemberUiterste indiendatum voor full proposals door kennisinstellingen (bij Flanders’ FOOD)  Voldoende bedrijfsondersteuning is een noodzaak (minstens 5 bedrijven)
OktoberFlanders’ FOOD organiseert evaluatie en goedkeuring van projecten

 

Extra info
Overzicht oproep 2011

Fasen van de oproep 2011
  
Kenmerken en voorwaarden van FF projecten