Evenwichtige voeding

Voor deelname aan de workshops kan je hier inschrijven. Deelname is gratis.

Grondstoffen PLUS

Workshop 1 - 19/02 (VOORMIDDAG) - Food Pilot, Melle

Wat zijn de huidige en toekomstige trends en ontwikkelingen op het vlak van functionele voeding? Wat zijn de huidige sterktes en zwaktes van de voedingsindustrie met betrekking tot verrijkte levensmiddelen en grondstoffen die van nature rijker zijn aan bepaalde nutriënten, en hoe dient op dit thema te worden ingespeeld om te blijven beantwoorden aan de vraag van de klant?

In deze eerste workshop hebben we bovenstaande aspecten in kaart gebracht aan de hand van interactieve brainstomsessies. De resultaten uit deze eerste workshop vormden de basis voor de toekomstvisie die verder werd geconcretiseerd in de tweede workshop. Verslag werd doorgestuurd aan alle deelnemers.

Workshop 2 - 03/03 (namiddag) - Food Pilot, melle

In de tweede workshop bouwden we voort op de toekomstvisie die in de vorige naar voren kwam aan de hand van de subthema's. Hoe gaan we als voedingsindustrie deze visie met betrekking tot functionele voeding concreet realiseren? En met welke partners dient hiervoor te worden samengewerkt?

Deze sessie stond in het teken van het opstellen van een duidelijk toekomstplan: het verfijnen van waardecreërdende kansen en het uitwerken van paden om de vooropgestelde doelen te bereiken. Een essentiële oefening om tot een stevig onderbouwde Roadmap te komen.

Concreet werden rond de verschillende subthema's een aantal essentiële vragen beantwoord. Welke ambities moet de Vlaamse agrofoodindustrie hebben op korte (2020) en lange (2030) termijn? Welke stakeholders moeten betrokken worden om de vooropgestelde doelen te bereiken? En wat zijn hierbij de kritische randvoorwaarden, succesfactoren en risico's? Verslag voor de deelnemers volgt binnenkort.

Gepersonaliseerde voedinG

Traject 1: IEDER ZIJN EIGEN MAALTIJD

WORKSHOP 1 - 29/01 (voormiddag) - FOOD PILOT, Melle

In beide workshops van het thema 'Ieder zijn eigen maaltijd' willen we kijken naar de mogelijkheden, opportuniteiten en haalbaarheid voor het verregaand individualiseren van voeding - tot op persoonsniveau. Zowel het in kaart brengen van nutritionele behoeften, als de mogelijkheid tot de ontwikkeling en productie van dergelijke voeding zijn topics die we willen bespreken.

Het doel van deze eerste workshop was om in de eerste plaats een beeld te geven van wat er op dit moment reeds geweten is over het thema op vlak van trends en ontwikkelingen (huidige situatie). Daarnaast werden mogelijke knelpunten opgelijst die de toepassing van gepersonaliseerde voeding verhinderen. Tot slot vond een brainstormsessie plaats waarin werd afgetoetst of deze knelpunten overeenkomen met jullie ervaringen en wat de belangrijkste redenen zijn die de toepassing van gepersonaliseerde voeding tegenhouden (SWOT-analyse).

Uiteindelijke doel is een gezamenlijke toekomstvisie anno 2030 te ontwikkelen.

WORKSHOP 2 - 11/03 (voormiddag) - Food pilot, Melle

In de tweede workshop zullen we bediscussiëren hoe we vanuit de huidige situatie naar de in workshop 1 ontwikkelde toekomstvisie kunnen geraken. Hierbij zullen verschillende routes uitgestippeld om de eerder aangehaalde knelpunten te overbruggen. Ook zal in dit stadium een concreet actieplan opgesteld worden om de weg naar deze toekomst zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Waar? Food Pilot, Brusselsesteenweg 370, 9090 Melle

Programma: 

Tijd 

Wat

08.30 – 09.00

Ontvangst met koffie en thee

09.00 – 09.30

Opening & terugkoppeling

09.30 – 09.50

Thema’s: bespreking, aanvulling & selectie

09.50 – 10.35

Thema’s uitwerken in scenario’s (ronde 1)

10.35 – 10.50

Koffiepauze

10.50 – 11.25

Thema’s uitwerken (ronde 2)

11.25 – 12.15

Plenaire bespreking van de uitgewerkte thema’s

12:15 – 12.30

Wrap-up & toelichting vervolg

12:30 - 13.15

Afsluiting & lunch

 

Traject 2: VOEDING VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN (enkel voor bedrijven) - Food Pilot, Melle

WORKSHOP 1 - 29/01 (namiddag) - Food pilot, Melle

Niet iedereen heeft dezelfde voedingsbehoeften. Medische problemen, leeftijd en levensstijl maken het opportuun om voor bepaalde groepen mensen voedingsproducten te ontwikkelen en vermarkten. Waar liggen de opportuniteiten en wat zijn de moeilijkheden?

Het doel van deze eerste workshop was om in de eerste plaats een beeld te geven van wat er op dit moment reeds geweten is over het thema op vlak van trends en ontwikkelingen (huidige situatie). Daarbij werden mogelijke interessante doelgroepen overlopen en de knelpunten en mogelijkheden aangehaald (SWOT-analyse). Tot slot vond een brainstormsessie plaats waarin afgetoetst werd of deze knelpunten overeenkomen met jullie ervaringen en wat de belangrijkste redenen zijn die de toepassing ervan tegenhouden.

Uiteindelijke doel is het identificeren van nieuwe doelgroepen/markten voor bepaalde voedingsproducten.

WORKSHOP 2 - 11/03 (namiddag) - food pilot, Melle

In deze tweede workshop zullen we de in workshop 1 geïdentificeerde markten verder uitwerken, en manieren bespreken om de aangehaalde knelpunten te overbruggen. Ook zal in dit stadium een concreet actieplan opgesteld worden om het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten voor een specifieke doelgroep te vergemakkelijken en de kans op succes te doen stijgen.

Waar? Food Pilot, Brusselsesteenweg 370, 9090 Melle

Programma:

Tijd 

Wat

12.30 – 13.15

Ontvangst met broodjeslunch

13.15 – 13.45

Opening & terugkoppeling

13.45 – 14.05

Thema’s: bespreking, aanvulling & selectie

14.05 – 15.00

Thema’s uitwerken (ronde 1)

15.00 – 15.15

Koffiepauze

15.15 – 16.00

Thema’s uitwerken (ronde 2)

16.00 – 16.40

Plenaire bespreking van de uitgewerkte thema’s

16:40 – 17.00

Wrap-up & toelichting vervolg

17:00 - …

Afsluiting & netwerkdrink