Activiteiten

Twenty-third Conference on Food Microbiology

  Trends in het voedselveiligheidsbeleid en actuele aspecten van levensmiddelenmicrobiologie

  Woensdag 4 oktober 2018

  Trends in het voedselveiligheidsbeleid en actuele aspecten van levensmiddelenmicrobiologie

  8h30 Onthaal Accueil

  9h30 Inleiding Prof. Jacques MAHILLON - Voorzitter BSFM vzw

  Moderatoren

  Annemie Geerard (KULeuven) & Georges Daube (ULg)

  9h40 Lieve HERMAN, ILVO (NL)

  Overzicht van recente EFSA adviezen: Listeria monocytogenes in kant en klare levensmiddelen, micro-organismen als productieorganismen voor o.a. nisine, vereenvoudigde HACCP benadering voor voedselbanken, etc.

  10h15 Sarah O' BRIEN – University of Liverpool (ENG)

  Integrate – A one health approach to surveillance of gastrointestinal and foodborne infections 

  10h50 Koffiepauze / Pause-café ; Wetenschappelijke posters / Posters scientifiques

  11h25 Nathalie JOURDAN-DA SILVA, Santé Publique France (FR)

  De salmonellose uitbraak met S. Agona bij zuigelingen geassocieerd met de consumptie van melkpoeder in Frankrijk in 2017

  12h00 BAVO VERHAEGEN, Sciensano (NL)

  The use of the Belgian molecular database and WGS-analyses in a multi-country outbreak investigation of L. monocytogenes ST6

  12h15 Katrien BEGYN, UGent (NL)

  Directed evolution of UV-C treatment of Bacillus cereus spores induced sensitivity to wet heat

  12h30 Lunch; Wetenschappelijke posters

  Moderatoren

  Marleen Abdelmassih (UCL) & Frédéric Leroy, (VUB)

  14h00 Catharine RAGIMBEAU, Laboratoire national de Santé Luxembourg (FR)

  In het spoor van Campylobacter als oorsprong van infecties bij de mens in Luxemburg: 10 jaar onderzoek

  14h35 Inge VAN DER LINDEN - UGent (NL)

  Smoor ze in de kiem! De microbiologische voedselveiligheidsrisico’s van het productieproces van kiemgroenten

  15h10 Koffiepauze - Wetenschappelijke posters

  15h45 Laurent GUILLIER, ANSES (FR)

  Impact van omgevingsfactoren in de productie omgeving op de overleving van L. monocytogenes

  16h10 Helder MAERTENS, ILVO (NL)

  Effect of disinfectant use on antimicrobial resistance in Escherichia coli

  16h25 Florence VANDE CAPELLE, UCL (FR)

  Signal transduction controls competence and bacteriocin production in Streptococcus salivarius against oral and food pathogens

  16h40 Conclusie en afsluiten

  18h00 Sociale activiteit 

  Short oral presentation based on abstract selection

  Vrijdag 5 okotober 2018

  Trends in het laboratorium en actuele aspecten in de levensmiddelenmicrobiologie 

  8h45 Onthaal / Accueil

  9h20 Inleiding / Introduction: Yasmine GHAFIR, FAVV, Directeur Externe Laboratoria, Bestuur van de Laboratoria

  Moderatoren

  Katelijne DIERICK (Sciensano) & Chris Michiels (KULeuven)

  9h30 Marie POLET, Sciensano (FR)

  Reflecties vanuit de Nationale Referentie Laboratoria

  10h05 Koen DE REU, ILVO (NL)

  Praktische voorbeelden van kwaliteitsborgingen in microbiologische geaccrediteerde labo’s

  10h40 Koffiepauze - Wetenschappelijke posters

  11h25 Sarah GABRIEL HENRIET, UGent (NL)

  Taenia species, verwaarloosde, maar niet verwaarloosbare lintwormen

  12h00 Sharon MAES, ILVO (NL)

  Development of an in vitro model to simulate biofilm formation on the inside of the drinking water system of broiler houses

  12h15 Federik ENGELEN, UGent (NL)

  Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) on Flemish dairy cattle farms

  12h30 Lunch ; Wetenschappelijke posters

  Moderatoren

  Marc HEYNDRICKX (ILVO) & Frank DEVLIEGHERE (UGent)

  13h30 BSFM Award, uitgereikt door Jacques MAHILLON, UCL - Voorzitter BSFM vzw

  ICFMH Award, uitgereikt door Frank DEVLIEGHERE - Lid Raad van Bestuur

  13h45 Pieternel LUNING, WUL (NL)

  Invloed van operators in de beheersing van voedselveiligheid - case van Campylobacter beheersing in slachthuizen

  14h20 Elien DE BOECK, UGent (NL)

  Voedselveiligheidscultuur en - klimaat, onderzoek naar de menselijke factor in een voedselveiligheids-beheersysteem

  14h55 Sandra HELINCK, INRA (FR)

  Vermindering van het NaCl gehalte in kaas: wat zijn de effecten op de microbiële gemeenschap, de voedselveiligheid en de organoleptische aspecten?

  15h30 Conclusies en afsluiting

  Regio activiteit: 
  België
  Organisator: 
  Andere

  Praktische gegevens

  Datum: 
  04/10/2018 - 08:30 - 05/10/2018 - 15:30
  Locatie: 
  Brussels
  Land: 
  België
  Organisator: 
  Belgian Society for Food Microbiology